Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Identification number in the register: 95072484406-67
Registration date: 25/10/10 10:49:34

The information on this organisation was last modified on 11/02/14 10:30:42
The date of the last annual update was 28/09/13 08:56:37


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Acronym: Forum Rdzawka
Legal status: Stowarzyszenie zwykłe
Website address: http://www.fordza.cba.pl/

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Mateusz Wójtowicz
Position: Przewodniczący

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Mateusz Wójtowicz
Position: Przewodniczący

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 1 Rdzawka 
Rabka-Zdrój 34-700
POLAND
Telephone number: (+48) 788748802
Fax number: (+) 
Other contact information: Mateusz Wójtowicz

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Nasze cele to rozwój :
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwój edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwój wolontariatu
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 3
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Młodzież,edukacja,kultura,rolnictwo.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Communication
 • Education
 • Information Society
 • Regional Policy
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 3
Number of member organisations: 0
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • POLAND

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2) Członek Koalicji Proste Granty
3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych
5) Sygnatariusz Karty Różnorodności
6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 0
of which public financing: 0
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 0
- from local/regional sources: 0
from other sources: 0
- donations: 0
- contributions from members: 0
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:

Działamy jako wolontariusze,społecznie.Nie posiadamy żadnych środków finansowych.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
w celu jawnośći i przejrzystości działań Forum Rdzawka