Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Teknikföretagen

Identification number in the register: 257226411720-38
Registration date: 03/09/2013 14:25:13

The information on this entity was last modified on: 26/03/2015 09:35:53
The date of the last annual update was: 17/03/2015 09:00:42
Next update due latest on: 17/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Teknikföretagen

Idell förening

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Storgatan, 5
P.O. box: 5510
Stockholm 114 85
SWEDEN

(+46) 87820800

    Person with legal responsibility

Åke Svensson

Verkställande Direktör

    Person in charge of EU relations

Maria Sandqvist

Verksamhetsansvarig, Produktkrav och miljö

    Goals / remit

Teknikföretagen företräder 3 700 medlemsföretag. Några få har tiotusentals anställda med verksamhet över hela världen. Många andra har ett mindre antal medarbetare. En del säljer avancerade tekniska tjänster. Andra producerar komponenter eller produkter med hög kvalitet. Gemensamt är att de alla är avgörande för Sveriges ekonomi och välstånd.

national

    Specific activities covered by the Register

Energy union, Ecodesigndirektivet, Cikulär ekonomi, Standardisering, T-TIP, Produktsäkerhet, Outdoor Noise, Konfliktmineraler, Reach, Energieffektiviseringsdirektivet, Inremarknadsstrategi, Horizon2020,


 

No

No

No

No

No

Bevakning av lagförslag/lagstiftning som berör teknikföretag.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 2   25%: 9

11

3.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Jennie CATO 09/10/2014 07/10/2015
Stina WALLSTRÖM 23/10/2014 21/10/2015
Elinor KRUSE 23/10/2014 21/10/2015
Maria SANDQVIST 24/10/2014 21/10/2015

    Fields of interest

 • Climate Action
 • Competition
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Research and Technology
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

Se vår hemsida www.teknikforetagen.se

Orgalime, Digital Europe, Ceemet, EFFRA

    Financial data

01/2013  -  12/2013

700,000 € - 799,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.