Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Ifpi Sverige

Identification number in the register: 813813012254-28
Registration date: 13/11/2013 09:59:49

The information on this entity was last modified on: 06/02/2015 12:26:47
The date of the last annual update was: 06/02/2015 12:26:47
Next update due latest on: 06/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Ifpi Sverige

Ifpi

Förening

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Tegnérgatan, 34
P.O. box: 11184
Stockholm 11184
SWEDEN

(+46) 87359750

    Person with legal responsibility

Ludvig Werner

VD

    Person in charge of EU relations

Ludvig Werner

VD

    Goals / remit

Ifpi är den organisation som representerar skivbolagen i Sverige och i övriga världen. Förenklat kan man säga att Ifpi Sverige är skivbolagens upphovsrättsorganisation samt intresseorganisation.
Som upphovsrättsorganisation inkasserar Ifpi Sverige ersättning när musik spelas i exempelvis radio, tv och på Internet och fördelar därefter den inkasserade ersättningen till de skivbolag som äger inspelningsrättigheterna.

Som intresseorganisation har Ifpi Sverige uppdraget att kontinuerligt se till så att skivbolagen har ett starkt rättsligt skydd, både på nationell och EU-nivå, och att det rättsliga skyddet följer den snabba tekniska utvecklingen.

  • European
  • national

    Specific activities covered by the Register

Direktivet för kollektiv rättighetsförvaltning.

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Sven Johan Ludvig Werner 26/09/2014 24/09/2015

    Fields of interest

  • Audiovisual and Media
  • Culture
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

    Financial data

01/2013  -  12/2013

5,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.