Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Identification number in the register: 53138734760-09
Registration date: 13/12/10 17:30:57

The information on this organisation was last modified on 17/11/14 15:32:45
The date of the last annual update was 17/11/14 15:32:45


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche
Acronym: NOVE
Legal status: vereniging
Website address: http://www.nove.nl

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Erik de Vries
Position: directeur

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Erik de Vries
Position: directeur

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 15 Kosterijland 
Bunnik 3981 AJ
NETHERLANDS
Telephone number: (+3185) 4014750
Fax number: (+3185) 4014759
Other contact information: NOVE is the Dutch association for independant fuel suppliers (to fuel stations, for construction and agriculture purposes, for heating, for inland marine and seagoing vessels)

Factsheet (in Dutch):
NOVE: Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche
De brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van onafhankelijke bedrijven (niet direct
gebonden aan oliemaatschappijen) die actief zijn in handel, transport, opslag en verkoop van
vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen. NOVE is in 1907 opgericht als
branchevereniging van kolenhandelaren.
De leden van NOVE zijn actief in de landhandel (daaronder wordt verstaan de opslag,
vervoer, transport, handel en verkoop van brandstof op het land), brandstoflevering aan de
binnenvaartsector en aan de zeevaart.
Feiten
• Van de onafhankelijke handel in brandstoffen is 75% aangesloten bij NOVE
• NOVE heeft 185 leden, waarvan 145 landhandel, 30 binnenvaart en 10 zeevaart
• Van de 4.000 tankstations in Nederland zijn er 1.000 lid van NOVE
• Van 36 brandstofdepots zijn 22 depots lid van NOVE
• Van 13,8 miljard liter brandstof voor het wegverkeer wordt 40% verhandeld door
bedrijven aangesloten bij NOVE.
• Van de 1.000 tankwagens in Nederland is 80% van leden van NOVE
• Van de 16 miljoen ton verkochte stookolie in Nederland voor bunkering van
zeeschepen wordt 8 miljoen verhandeld door NOVE-leden. (Rotterdam is de derde
zeebunkering-haven van de wereld)
• Van de 105 bunkerboten (binnenvaart) zijn er 95 aangesloten bij NOVE.
(Nederland is nummer 1 in Europa op het gebied van binnenvaartbunkering)
• In 2009 717.000 ton gasolie geleverd aan binnenvaartschepen
• In 2009 ca 150.000 binnenvaartbunkeringen
• 325 fte’s direct werkzaam in de binnenvaartbunkering
NOVE is actief in overleg met Europese, landelijke en lokale overheden in onder meer de
volgende dossiers:
• Europees Parlement: zwavelarme brandstoffen binnenvaart
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat: veiligheid schepen, MARPOL-wetgeving
• Ministerie van VROM: biobrandstoffen, voorkomen bodemverontreiniging
• Ministerie van Financiën: veiling rijkswegstations, accijnzen
• Ministerie van Sociale Zaken: CAO Brandstofhandel
• Ministerie van VWS: tabakswet (tankshops)
• Ministerie van Economische Zaken: crisisbeleid, accijnsteruggaaf bij faillissement,
betalingsverkeer
Aangesloten bij:
• NVG, Nederlandse Vereniging van Groothandel (gelieerd aan VNO-NCW)
• UPEI, Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren
• IBIA, internationale organisatie voor zeebunkerbedrijven
• CTGG, Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
Website: www.nove.nl
Magazine: NOVE Visie (kwartaaluitgave)

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Behartigen van belangen van aangesloten leden die actief zijn in de brandstofhandel.
Taakgebieden: informatievoorziening (incl opleidingen), afsluiten CAO, advies op gebied van arbeidsvoorwaarden, lobby, sociaal netwerk.
The organisation's fields of interests are:
  • national
  • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 2
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Belangenhartiging op het gebied van milieu, veiligheid, arbeidszaken, energiezaken, brandstofzaken fiscale zaken

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Energy

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
NVG/VNO-NCW
UPEI
IBIA
CCOG
Detailhandel Nederland

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:

80% contributie, 20% overige inkomsten

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.