Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Identification number in the register: 78753091151-50
Registration date: 16/02/2009 18:40:14

The information on this entity was last modified on: 21/04/2015 08:17:55
The date of the last annual update was: 16/03/2015 17:21:20
Next update due latest on: 16/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Loire, 150
P.O. box: 443
Den Haag 2491 AK
NETHERLANDS

(+31) 70 337 87 87

    Person with legal responsibility

Ms  N.C.M. Alma

Directeur

    Person in charge of EU relations

Ms  N.C.M. Alma

Directeur

    Goals / remit

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • European
 • global
 • national

    Specific activities covered by the Register

- NEC
- Biomaterials
- Suschem
- CDNI
- Europese ARBO wetgeving
- Europese Security richtlijn
- Social Dialogue
- Nitrate Directive
- CETA
- Environmental Liability Directive
- EPRTR verordening
- Natura 2000/Habitats Directive/PAS
- "Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe"
- Environmental Impact Assessment
- Water Framework Directive (WFD)
- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 11

11

2.8

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/
https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lid-verenigingen/

The European Chemical Industry Council Cefic
Verbond Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW
The European Chemical Employers Group ECEG

    Financial data

01/2014  -  12/2014

300,000 € - 399,999 €

 €

28,451 €

FP7-REGIONS-2012-2013-1, intelligent Energy Europe Programme

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.