Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Biografcentralen

Identification number in the register: 21759408957-72
Registration date: 12/06/2012 16:48:29

The information on this entity was last modified on: 04/05/2015 14:46:50
The date of the last annual update was: 04/05/2015 14:46:50
Next update due latest on: 04/05/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Biografcentralen

BC

NGO

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Hotspot Farsta
Munkforsplan 37
Farsta 12347
SWEDEN

(+46) 851514030

    Person with legal responsibility

Mr  Jens Lanestrand

Manager of Operations

    Person in charge of EU relations

Mr  Jens Lanestrand

Manager of Operations

    Goals / remit

Biografcentralen är en ideell förening som startade sin verksamhet i juni 2011 efter önskemål om samordning och stöd för kvalitetsfilmsbiografer.

Biografcentralens mål är att tillgodose kvalitetsfilmsbiografernas behov genom nätverk, kompetenshöjande åtgärder och stärkt internationell samverkan. Detta för att på sikt förbättra kvalitetsfilmens möjligheter att nå ut till en bredare och större publik. Organisationen tillhandahåller också information kring biografdrift, konsultverksamhet och barnfilmsdistribution.

  • European
  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Kultur- och mediepolitik.


 

No

No

No

No

No

inget svar

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

1 person anställd på Biografcentralen. I vårt nätverk ingår drygt 25 biografer med cirka 50 anställda.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Culture

    Membership and affiliation

8

  • SWEDEN

Vi driver ett mini-nätverk med tre kommunala biografer som är medlemmar i Europa Cinemas.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

130,300 €

97,800 €

 €

20,800 €

Leonardo/UHR samt Europa Cinemas

77,000 €

25,000 €

32,500 €

2,500 €

30,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.