Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Tjänstemännens centralorganisation

Identification number in the register: 86242309652-84
Registration date: 19/09/2012 13:53:10

The information on this entity was last modified on: 06/05/2015 11:35:33
The date of the last annual update was: 06/05/2015 11:35:33
Next update due latest on: 06/05/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Tjänstemännens centralorganisation

TCO

Organisation

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade unions and professional associations

    Contact details

Linnegatan, 14
Stockholm 11494
SWEDEN

(+468) 7829100

    Person with legal responsibility

Samuel Engblom

Samhällspolitisk Chef

    Person in charge of EU relations

Mika Domisch

Internationell Sekreterare

    Goals / remit

TCOs grundläggande uppgifter är att tillsammans med medlemsförbunden:

•Organisera och rekrytera professionella och välutbildade människor i arbetslivet
•Slå vakt om medlemsgruppernas behov och intressen i samhällsdebatten och de politiska besluten
•Värna de fackliga fri- och rättigheterna
•Företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet

 • European
 • global
 • national

    Specific activities covered by the Register

Lagstiftning och initiativ som rör arbetstagare


 

No

No

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetstagare

No

No

Kommissionens meddelande om Annual Growth Survey.
Diskussioner med EMCO om lönebildningen

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3  

3

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Enlargement
 • Enterprise
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks

    Membership and affiliation

Unionen(486000),
Lärarförbundet(228938),
Vision(165201),
Vårdförbundet(111669),
Fackförbundet ST(92339),
Finansförbundet(35979),
Polisförbundet(23413),
Journalistförbundet(17011),
FTF(14084),
Teaterförbundet(8079),
Försvarsförbundet(4609),
Farmaciförbundet(6875),
Tull-Kust(3707),
Symf(1819),
SLF(910)

ETUC, www.etuc.org

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.