Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Unie van Erkende Sociale Secretariaten

Identification number in the register: 7076617587-16
Registration date: 31/10/2008 12:26:39

The information on this entity was last modified on: 15/03/2017 15:11:44
The date of the last annual update was: 15/03/2017 15:11:44
Next update due latest on: 15/03/2018

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Unie van Erkende Sociale Secretariaten

USS

erkende beroepsfederatie

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade unions and professional associations

    Contact details

Accolaystraat, 40
Brussel 1000
BELGIUM

(+32)22302723

    Person with legal responsibility

Mr  Jos Gijbels

Algemeen directeur

    Person in charge of EU relations

Mr  Jos Gijbels

Algemeen Directeur

    Goals / remit

De USS verdedigt en bevordert als beroepsunie de belangen van alle Erkende Sociale Secretariaten, leden van de USS, op alle noodzakelijke niveaus.

De USS is een referentie voor de Overheid bij de totstandkoming en de uitvoering van de technische aspecten van de regelgeving inzake tewerkstelling van personeel.

De USS is onafhankelijk en steunt bij zijn werking op de terreinkennis, ervaring en deskundigheid van zijn leden.

De USS neemt het initiatief om de relaties van zijn leden onderling dan wel met de Overheid en met de sociale partners te stroomlijnen.

 • European
 • national

    Specific activities covered by the Register

The General Data Protection Regulation (GDPR): 2016/679

De Detacheringsrichtlijn 96/71, versterkt met een nieuwe Handhavingsrichtlijn (15 mei 2014):

Procedure 2012/0061/COD
COM (2012) 131: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

bron: http://eur-lex.europa.eu/procedure/NL/201462?


 

No

No

No

No

No

E-government
Sociale zekerheid
Loonberekening

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Taxation

    Membership and affiliation

A list of our members can be found on www.uss.be

USS is a member of VBO:
www.vbo-feb.be

    Financial data

01/2015  -  12/2015

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.