Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Svenska Fondhandlareföreningen

Identification number in the register: 7777147632-40
Registration date: 12/11/08 14:28:10

The information on this organisation was last modified on 16/10/14 10:39:05
The date of the last annual update was 16/10/14 10:39:05


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Svenska Fondhandlareföreningen
Acronym: FHF
Legal status: Ideell förening
Website address: http://www.fondhandlarna.se

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Ms  Kerstin Hermansson
Position: VD

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Lars Afrell
Position: Chief legal counsel

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 5 Blasieholmsgatan 
P.O. box: 1426
Stockholm 111 84
SWEDEN
Telephone number: (+46) 8 56260700
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Svenska Fondhandlareföreningen är en samarbetsorganisation för företag som driver värdepappersrörelse. Föreningen verkar för en sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad.

Medlemmarna består av både banker och värdepappersbolag som driver värdepappersrörelse i Sverige. Svenska Fondhandlareföreningen har 29 medlemmar.

Föreningen har stor juridisk kompetens inom områden som rör värdepappershandel och föreningen fungerar som remissinstans.

Kopplat till Svenska Fondhandlareföreningen finns Svenska Fondhandlareföreningen Service AB som handhar all administration.

Svenska Fondhandlareföreningen bedriver genom SwedSec Licensiering AB ett licensiering- och disciplinförfarande för anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

Bland föreningens uppgifter ingår även att medverka till en så säker och väl fungerande derivatmarknad som möjligt. I linje med detta ligger den verksamhet som bedrivs av Clearing Control AB som har till uppgift att kontrollera att alla som gör affärer på den svenska marknaden för standardiserade derivat har tecknat ett standardavtal som ger rätt till sådan handel. CCAB ägs till hälften var av fondhandlareföreningen och NasdaqOMX.

Fondhandlareföreningen är med och finansierar Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tillsammans med Fondbolagens Förening och Bankföreningen.
The organisation's fields of interests are:
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 6
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


EMIR
MiFID/MiFIR
CSDR
SFT
SLL

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
EFSA, European Forum for Securities Associations

ICSA, International Council of Securities Associations

NSA, Nordic Securities Association

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 50000  € - 100000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.