Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Helsinki EU Office (vastuutaho Uudenmaan liitto)

Identification number in the register: 796380111637-72
Registration date: 25/07/2013 11:03:26

The information on this entity was last modified on: 10/02/2015 16:28:42
The date of the last annual update was: 10/02/2015 16:28:42
Next update due latest on: 10/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Helsinki EU Office (vastuutaho Uudenmaan liitto)

Helsinki EU Office

Ei ole

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Esterinportti 2 B
Helsinki 00240
FINLAND

(+358) 9 4767 411

Rue Belliard 15-17
Bruxelles 1040
BELGIUM

(+32) 2 551 1340

    Person with legal responsibility

Mr  Ossi Savolainen

Maakuntajohtaja

    Person in charge of EU relations

Mr  Jaakko Mikkola

Kansaivälisten asioiden johtaja

    Goals / remit

Helsinki EU-toimisto on Helsingin kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Laurea Ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä.

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

 • European
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Helsinki EU-toimisto seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa


 

No

No

No

No

No

Helsinki EU-toimisto seuraa aktiivisesti eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 5  

5

5

Toimiston päällikkö, 2-3 EU-erityisasiantuntijaa, 2 harjoittelijaa

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Climate Action
 • Competition
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

Kaikki Uudenmaan maakunnan kunnat (26 kappaletta)

 • FINLAND

Helsinki EU-toimisto osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa mm. seuraavien verkostojen toimintaan:

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
EUROCITIES
BaltMet (Baltic Metropoles Network)
CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
CPMR Baltic Sea Commission
BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

    Financial data

01/2014  -  12/2014

300,000 € - 399,999 €

390,000 €

0 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

390,000 €

390,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
KVTES-työehtosopimus, hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohjeistus ja maakuntajohtajan toimintatapaohje EU-toimiston toteuttamisesta (laaditaan myöhemmin)