Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Stowarzyszenie Rybak

Identification number in the register: 93366872035-38
Registration date: 22/07/2009 19:53:08

The information on this entity was last modified on: 26/06/2014 18:12:02
The date of the last annual update was: 26/06/2014 18:12:02

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Stowarzyszenie Rybak

organizacja pozarządowa

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Parkowa, 25
Tolkmicko 82-340
POLAND

(+55) 2316869

(+55) 6203477

    Person with legal responsibility

Mr  Stefan Franciuk

skarbnik

    Person in charge of EU relations

Mr  Stefan Franciuk

skarbnik

    Goals / remit

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie :
Obrony praw i interesów rybaków bazy Tolkmicko i innych baz, szczególnie z Zalewu Wiślanego.
Reprezentowanie rybaków w kontaktach z administracją rybacką, administracją publiczną i samorządową,inicjatyw społecznych na rzecz zarybiania, rozbudowy i modernizacji portów , budowy dróg.
Ochrony środowiska
Dobroczynności
Ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Działalności kulturalnej
Kultury fizycznej i sportu
Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
Kultu religijnego.

regional/local

    Activities

Dążenie do zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zarybianie Zalewu Wiślanego.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Employment and Social Affairs
  • Fisheries and Aquaculture
  • Regional Policy

    Membership and affiliation

45

  • POLAND

    Financial data

07/2013  -  06/2014

20 €

 €

 €

 €

 €

 €

20 €

 €

20 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.