Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Identification number in the register: 07236514024-47
Registration date: 18/08/2010 10:45:37

The information on this entity was last modified on: 18/08/2014 18:14:52
The date of the last annual update was: 18/08/2014 18:14:52

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Famna

Ideell Förening

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Klara Södra Kyrkogata, 1
P.O. box: 16355
Stockholm 10326
SWEDEN

(+46 8) 54694930

(+) 

EU Policy officer
Ariane Rodert + 32 (0) 495 239 546
ariane.rodert@famna.org

Economic Policy officer
Kerstin Eriksson + 46 (0)73 654 1450, kerstin.eriksson@famna.org

    Person with legal responsibility

Lars Pettersson

Generalsekreterare

    Person in charge of EU relations

Ariane Rodert

EU policy officer

    Goals / remit

Centrala frågor för Famna är

- att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social omsorg.

- arbeta för en näringspolitik för den ideella sektorns tillväxt och utveckling inom vård, omsorg och sociala tjänster. En sådan politik för en ökad mångfald vårdgivare måste förverkligas på såväl riks-, regional- och lokalplanet.

- kvalitetsutveckling genom utbildningar och nätverk liksom samverkan med Socialstyrelsen, landsting och kommuner

- nätverk med lärande och gemensam utveckling.


FAMNA är öppet för medlemskap för organisationer och företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och närliggande socialtjänst och som förbinder sig att uppfylla följande verksamhetskriterier:

- Medlem ska bedriva verksamhet inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagarna.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets / organisationens idé.
- I verksamheten som bedrivs är finansiella resurser och andra tillgångar ej målet utan medlet att förverkliga
idén.
- Överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra allmännyttiga ändamål. I övrigt utdelas ingen vinst.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning

 • European
 • national
 • regional/local

    Activities

Förbättrade villkor och en starkare ställning för leverantörer av vård och omsorgstjänster inom det civila samhället.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

0

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Competition
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy

    Membership and affiliation

0

Stiftelse Gabriel(15),
LP-verksamhetens ideella riksförening(77),
Stiftelsen Josephinahemmet(30),
Stiftelsen Vidarkliniken(110),
Skåne Stadsmission(26),
Stiftelsen Rödakorshemmet(110),
Stockholms Sjukhem(728),
Stiftelsen Stora Sköndal(525),
Bräcke Diakoni(900),
Ersta Diakonisällskap(800),
Föreningen Edsätras Vänner(40),
Psoriasisföreningen i Stockholms län(45),
Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm(5),
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne(28),
Psoriasisförbundet(12),
Immanuelskyrkan Vård AB(60),
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm(30),
Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade(26),
Linköpings stadsmission(77),
Förbundet S:t Lukas(6),
Göteborgs Räddningsmission(89),
Stockholms Stadsmission(130),
Föreningen Saltå By(150),
Föreningen Solåkrabyn(245),
Stiftelsen Danviks Hospital(215),
Haganäs Ekonomisk förening(65),
Göteborgs Kyrkliga stadsmission(216),
Stiftelsen Credo(9),
Solbergahemmets läkepedagogiska institut(80),
Hajdes Ekonomisk förening(32),
Origo Resurs AB(35),
LP Stockholm Ideell förening(1),
Föreningen Framtidståget(10),
Stiftelsen Kristen Familjehemsvård(35),
Stiftelsen Margaretagården(17),
Stiftelsen Västgötakollektivet(29),
Betaniastiftelsen(2),
Stiftelsen Gyllenkroken(30),
BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter(15),
Mariagårdens medarbetarförening(40),
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare(6),
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn(15),
HSB Omsorg(60),
Familjehemsstiftelsen i Skaraborg(3),
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg(30),
Stiftelsen Sanna(30)

 • SWEDEN

    Financial data

01/2013  -  12/2013

1,515,010 €

1,240,587 €

 €

251,825 €

988,762 €

 €

274,423 €

 €

220,904 €

53,519 €

< 50,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.