Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Identification number in the register: 96931688574-70
Registration date: 23/04/12 18:44:01

The information on this organisation was last modified on 27/03/14 14:29:36
The date of the last annual update was 27/03/14 14:29:36


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Acronym: UCSZOO
Legal status: Registered Association / zapsaný spolek
Website address: http://www.zoo.cz

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  David Nejedlo
Position: President

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Lubomír Moudrý
Position: Office Manager / ředitel kanceláře

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 120/3 U Trojského zámku 
Praha 7 17100
CZECH REPUBLIC
Telephone number: (+420) 482710616
Fax number: (+) 
Other contact information: A professional association of licensed zoo operators in the Czech Republic and Slovak Republic, the UCSZOO's decision-making authority is AGM. Managed by the President and the Council, the organisation's daily business is conducted by the Office. / Profesní sdružení provozovatelů zoologických zahrad s licencí v České republice a Slovenské republice. Statutárním orgánem je prezident, orgánem s rozhodující pravomocí je valná hromada. Mezi valnými hromadami organizaci řídí Rada UCSZOO. Plněním běžných úkolů je pověřena kancelář UCSZOO.

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: The UCSZOO's objective is assisting the member zoos in implementing their mission and overall development, especially by promoting mutual cooperation, sharing experience and raising awareness of the public as regards management and conservation of wild animals. In doing so, it also cooperates with governmental and non-governmental organisations and agencies, as well as corporations.

Cílem činnosti Unie je napomáhat zoologickým zahradám v uplatňování jejich poslání a v celkovém rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zkušeností a zvyšováním povědomí veřejnosti v oblasti chovu a ochrany volně žijících druhů zvířat. Dále spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a orgány i podnikatelským sektorem.
The organisation's fields of interests are:
  • global

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 3
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Environment

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Environment

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
European Association of Zoos and Aquaria - EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií)
World Association of Zoos and Aquariums - WAZA (Světová asociace zoo a akvárií)
International Union for Conservation of Nature - IUCN

Financial data

Financial year: 01/2011 - 12/2011
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
UCSZOO Ethical Code / Etický kodex UCSZOO