Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identification number in the register: 34774732119-86
Registration date: 04/08/2009 15:45:58

The information on this entity was last modified on: 04/05/2015 14:04:05
The date of the last annual update was: 04/05/2015 14:04:05
Next update due latest on: 04/05/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Amaliegade, 7
Copenhagen K 1256
DENMARK

(+45) 33 91 47 00

Avenue des Arts 56
P.O. box: Postboks: 1000
Bruxelles 
BELGIUM

(+32) 4529721613

    Person with legal responsibility

Mr  Mariane Dissing

Managing director

    Person in charge of EU relations

Susan V Middelboe

Head of EU

    Goals / remit

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

national

    Specific activities covered by the Register

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1   25%: 2

3

1.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Education
  • Employment and Social Affairs
  • General and Institutional Affairs
  • Home Affairs
  • Information Society
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.