Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Identification number in the register: 96931688574-70
Registration date: 23/04/2012 18:44:01

The information on this entity was last modified on: 27/03/2014 14:29:36
The date of the last annual update was: 27/03/2014 14:29:36

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

UCSZOO

Registered Association / zapsaný spolek

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

U Trojského zámku, 120/3
Praha 7 17100
CZECH REPUBLIC

(+420) 482710616

(+) 

A professional association of licensed zoo operators in the Czech Republic and Slovak Republic, the UCSZOO's decision-making authority is AGM. Managed by the President and the Council, the organisation's daily business is conducted by the Office. / Profesní sdružení provozovatelů zoologických zahrad s licencí v České republice a Slovenské republice. Statutárním orgánem je prezident, orgánem s rozhodující pravomocí je valná hromada. Mezi valnými hromadami organizaci řídí Rada UCSZOO. Plněním běžných úkolů je pověřena kancelář UCSZOO.

    Person with legal responsibility

Mr  David Nejedlo

President

    Person in charge of EU relations

Mr  Lubomír Moudrý

Office Manager / ředitel kanceláře

    Goals / remit

The UCSZOO's objective is assisting the member zoos in implementing their mission and overall development, especially by promoting mutual cooperation, sharing experience and raising awareness of the public as regards management and conservation of wild animals. In doing so, it also cooperates with governmental and non-governmental organisations and agencies, as well as corporations.

Cílem činnosti Unie je napomáhat zoologickým zahradám v uplatňování jejich poslání a v celkovém rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zkušeností a zvyšováním povědomí veřejnosti v oblasti chovu a ochrany volně žijících druhů zvířat. Dále spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a orgány i podnikatelským sektorem.

global

    Activities

Environment

    Number of persons involved in the activities described in the box above

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Environment

    Membership and affiliation

European Association of Zoos and Aquaria - EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií)
World Association of Zoos and Aquariums - WAZA (Světová asociace zoo a akvárií)
International Union for Conservation of Nature - IUCN

    Financial data

01/2011  -  12/2011

< 50,000  €

0 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
UCSZOO Ethical Code / Etický kodex UCSZOO