Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen

Identification number in the register: 17798717671-62
Registration date: 13/01/2012 10:29:44

The information on this entity was last modified on: 23/04/2015 18:01:51
The date of the last annual update was: 23/04/2015 09:22:32
Next update due latest on: 23/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen

UvW

Vereniging

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Koningskade / Bezuidenhoutseweg, 40 / 12
Den Haag / Den Haag 2596 AA/ 2509 LP
NETHERLANDS

(+31)703519751

Square de Meeûs 38-40
Brussel 1000
BELGIUM

(+32)4016155

    Person with legal responsibility

Mr  Àlbertus Vemuë

Director

    Person in charge of EU relations

Ms  Esther Boer

EU Affairs

    Goals / remit

Het bieden van advies, het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van andere diensten aan de leden.

Belangenbehartiging van de Nederlandse organisaties Unie van Waterschappen en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland).

Volgen van het Europees wetgevingstraject op voor deze organisaties belangrijke terreinen.

Aanleveren van informatie aan de leden van het Europees parlement die zich actief bezighouden met de voor de watersector belangrijke dossiers om hen te ondersteunen in het besluitvormingsproces.
Coordinerend, stimulerend en adviserend optreden
Voorlichting geven aan de leden
Behartigenvan overige belangen waterschappen

 • European
 • national

    Specific activities covered by the Register

Herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Hervorming van het regionaal beleid 2014-2020
Richtlijn voor het op de markt brengen van biociden
Prioritaire stoffen
Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden
Concessierichtlijn
Waterschaarste en droogte
Kaderrichtlijn water
Aanbestedingen
Staatssteun
Muskusratten
Drinkwaterrichtlijn
Grondwaterrichtlijn
Urban waste water directive
Water hergebruik (reuse)
Horizon 2020
Concessierichtlijn
TTIP
Right2Water Burgerinitiatief


 

Via onze koepelorganisaties nemen wij deel aan de Common Implementation strategy working groups (CIS)

No

Common Implementation Strategy working groups
Strategic Coordination Group

The EP Inetrgroup on AGriculture, sub working group on water and agriculture (Mr Dantin is chair)

No

Herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Hervorming van het regionaal beleid 2014-2020
Richtlijn voor het op de markt brengen van biociden
Prioritaire stoffen
Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden
Concessierichtlijn
Waterschaarste en droogte
Kaderrichtlijn water
Aanbestedingen
Staatssteun
Muskusratten
Drinkwaterrichtlijn
Grondwaterrichtlijn
Urban waste water directive

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 2   50%: 100  

102

52

het Bureau Brussel bestaat uit 2 voltijdse medewerkers. Bij de organisaties in Nederland werken de Nederlandse collega's van Vewin en de Unie van waterschappen die met ons meedenken over EU beleid.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Tom BIJKERK 29/07/2015 27/07/2016
Esther Ilona BOER 25/04/2015 23/04/2016

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Consumer Affairs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Energy
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Humanitarian Aid
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade

    Membership and affiliation

0

23 waterschappen(0),
10 drinkwaterbedrijven(0)

 • NETHERLANDS

Eureau
Euwma
EWA
CEEP
EWP
WSSTP

    Financial data

01/2014  -  12/2014

50,000 € - 99,999 €

9,104,154 €

 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

9,104,154 €

8,699,054 €

220,000 €

185,100 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.