Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Identification number in the register: 78653601849-51
Registration date: 16/06/2009 15:37:16

The information on this entity was last modified on: 13/04/2015 16:47:41
The date of the last annual update was: 13/04/2015 10:55:46
Next update due latest on: 13/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Oxfam-Wereldwinkels vzw

OWW

VZW

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Ververijstraat, 17
Gent 9000
BELGIUM

(+32) 92188899

    Person with legal responsibility

Mr  Joris Rossie

gedelegeerd bestuurder

    Person in charge of EU relations

Ms  Marieke Poissonnier

Policy and Advocacy Department

    Goals / remit

Strategische missie

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.


Operationele doelstellingen
1. Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.

2. Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.

3. Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

4. Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken. Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels.

5. Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel.

6. Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid.

7. Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

 • European
 • global
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Opvolging Europees handelsbeleid (EU naar andere handelsregio’s, handelsregels (tariffering, subsidiering) en mededinging, aankaarten beleidscoherentie.

Specialisatie handelspraktijken in voedselketens van en naar de EU.


 

No

No

No

No

No

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

Oxfam-Wereldwinkels volgt de volgende thema's op:
- landbouwgrondstoffen: cacao, koffie, suiker,
- klimaat & duurzame landbouw
- biobrandstoffenbeleid
- voedselcrisis, prijsmechanismes
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- fair public procurement
- fair trade
- Israël-Palestina beleid

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 2  

2

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market
 • Trade

    Membership and affiliation

7,642

 • BELGIUM
 • FRANCE
 • GERMANY
 • NETHERLANDS
 • SPAIN
 • UNITED KINGDOM
 • HONG KONG
 • NEW ZEALAND

Oxfam International
Fair Trade Labelling Organization
FINE

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

3,376,292 €

1,220,716 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

960,172 €

260,544 €

2,155,576 €

94,352 €

161,372 €

297,500 €

12,526 €

825,492 €

36,619 €

152,477 €

339,139 €

236,099 €

Zie jaarverslagen: http://www.oww.be/jaarverslag

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.