Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Identification number in the register: 00083144163-25
Registration date: 13/09/2010 12:11:28

The information on this entity was last modified on: 27/04/2015 13:01:02
The date of the last annual update was: 27/04/2015 13:01:02
Next update due latest on: 27/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

UNNPR

Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade unions and professional associations

    Contact details

Gen. H.M. Berthelot, 41
Bucureşti 010164
ROMANIA

(+40) 0213139920

    Person with legal responsibility

Mr  Dumitru Viorel Mănescu

Preşedinte

    Person in charge of EU relations

Mr  Raul Mihai Rădoi

Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

    Goals / remit

Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.

  • European
  • global
  • national

    Specific activities covered by the Register

- Justitie civila
- Succesiuni (regulamentul UE 650/2014)
- Circulatia actelor autentice
- Regimuri matrimoniale
- Justice Scoreboard
- Reteaua Judiciara Europeana,
- Piata interna, etc.

Realizarea unei rubrici privind actualitatea europeana si noutatile legislative UE in Buletinul Notarilor Publici - revista de specialitate a notarilor din Romania.


 

No

No

Judicial Training - Expert Group

No

No

Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

O persoana, reprezentant permanent la Bruxelles (Raul Radoi).
Alaturi de atributiile legate de participarea la activitatea Consiliului Notariatelor din UE, Reteaua Notariala Europeana, urmareste si activitatea UE in domeniile mentionate.

Nu dedica tot timpul profesional activitatilor mentionate, ci doar o parte din acest timp. Majoritatea timpului este afectat activitatii la nivel CNUE, RNE, etc. precum si altor sarcini dispuse de UNNPR.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Raul-Mihai RADOI 18/09/2014 15/09/2015

    Fields of interest

  • Competition
  • Consumer Affairs
  • Enterprise
  • Home Affairs
  • Information Society
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

www.cnue.eu
www.arert.eu

UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT).

UNNPR conduce prin reprezentantul sau la Bruxelles, dl. Raul Radoi, Reteaua Notariala Europeana - strutura de interlocutori in cadrul CNUE menita sa sprijine activitatea notarilor publici in cazuri cu elemente de extraneitate.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

50,000 € - 99,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile de reprezentare a Uniunii Notarilor la Bruxelles, in special la Consiliul Notariatelor din Uniunea European, precum si pe langa UE. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul precedent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.