Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Identification number in the register: 00083144163-25
Registration date: 13/09/2010 12:11:28

The information on this entity was last modified on: 15/09/2014 09:38:02
The date of the last annual update was: 15/09/2014 09:38:02

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

UNNPR

Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

Gen. H.M. Berthelot, 41
Bucureşti 010164
ROMANIA

(+40) 0213139920

(+) 

Reprezentant UNNPR la Bruxelles
Dl. Raul Mihai Rădoi

Contact:
Avenue de l'Opale 51
1030 Bruxelles
Tel. (+32) 0476 586 128; (+40) 0723 313 152
Fax (+32) 02 732 83 34
E-mail: bruxelles@unnpr.ro, cnuero@unnpr.ro

    Person with legal responsibility

Mr  Dumitru Viorel Mănescu

Preşedinte

    Person in charge of EU relations

Mr  Raul Mihai Rădoi

Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

    Goals / remit

Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.

  • European
  • global
  • national

    Activities

Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Raul-Mihai Radoi 18/09/2014 15/09/2015

    Fields of interest

  • Competition
  • Consumer Affairs
  • Enterprise
  • Home Affairs
  • Information Society
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT),
Retelei Notariale Europene

    Financial data

01/2013  -  09/2013

50,000  € - 100,000  €

0 €

0 €

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile directe de reprezentare a Uniunii Notarilor pe lângă instituţiile europene şi Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeana. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul curent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.