Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Provincie Noord-Brabant

Identification number in the register: 62636428022-47
Registration date: 08/02/12 17:52:37

The information on this organisation was last modified on 16/01/14 13:02:49
The date of the last annual update was 16/01/14 13:02:49


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Provincie Noord-Brabant
Acronym:
Legal status: publiekrechterlijk
Website address: http://www.brabant.nl

Sections

Section: VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.
and more precisely: Local, regional and municipal authorities (at sub-national level)

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mrs  Elisabeth Koch-Van der Spek
Position: Hoofd Bureau Internationale Zaken

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Lambertus Schampers
Position: EU-vertegenwoordiger

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 1 Brabantlaan 
's Hertogenbosch 5200 MC
NETHERLANDS
Telephone number: (+31) 736812812
Fax number: (+31) 736141115
Other contact information: De provincie Noord-Brabant is een Nederlandse overheidsorganisatie met een vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (Trierstraat 59-61 1040).

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 2
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Information Society
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 1,200
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • BELGIUM

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is (beoogd) lid van het Districts of Creativity Network en actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's.

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 1,012,700,000
of which public financing: 446,800,000
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 320,000,000
- from local/regional sources:
Renteopbrengst financieringsfunctie : 126,800,000
from other sources: 565,900,000
- donations:
- contributions from members:
opcentiemen motorrijtuigenbelasting : 245,000,000
Provinciefonds : 33,000,000
Uitkeringen EU : 3,200,000
Reizigersopbrengst OV : 50,000,000
Dividenden : 32,800,000
Onttrekkingen aan reserves : 191,900,000
Leges en heffingen : 10,000,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 50000  € - 100000  €
Other (financial) information provided by the organisation:

Geen

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.