Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Central Sweden European Office

Identification number in the register: 15210638110-88
Registration date: 21/02/12 15:36:53

The information on this organisation was last modified on 28/01/14 16:41:19
The date of the last annual update was 28/01/14 16:41:19


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Central Sweden European Office
Acronym: Central Sweden
Legal status: Regional representation
Website address: http://centralsweden.se/default.asp

Sections

Section: VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.
and more precisely: Local, regional and municipal authorities (at sub-national level)

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Sven-Åke Thoresen
Position: Chairman

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Ms  Maria Lunander
Position: Director

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 3 Rue du Luxembourg 
Brussels BE-1000
BELGIUM
Telephone number: (+32-2) 501 08 80
Fax number: (+) 
Other contact information: info@centralsweden.be

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: • Central Swedens mål är att verksamheten utifrån ett EU-perspektiv ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.

Central Sweden är regionförbundens verktyg för EU-arbete och ska vara väl känt hos regionförbunden som en kompetent och väl fungerande representation vid EU, med ett tydligt uppdrag och proaktivt arbetssätt. Regionala utvecklingsstrategier och program är styrdokument för Central Swedens arbete. Verksamheten som bedrivs av Central Sweden bygger på regionalt beslutade prioriteringar. I dessa prioriteringar utrycks visioner om regionernas framtid och en rad målbilder lyfts fram. Central Swedens arbete ska bidra till att förverkliga dessa mål.

• Central Sweden syfte är att skapa goda förutsättningar för samarbete över gränserna och att verka för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor för regionens offentliga organ i deras regionala utvecklingsarbete.

Central Sweden verkar genom att stödja ett aktivt politiskt påverkansarbete på EU-arenan i för regionerna relevanta sakfrågor. Samarbetet i form av Central Sweden ska medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland ägarna och deras medlemmar. Denna inriktning innefattar även att stimulera framväxten av mer EU-finansierad projektverksamhet hos för att också dela med sig av kunnande och engagemang. För att metodiskt arbeta med projektstöd har Central Sweden EU-projektanalys (CEPA) initierats. Central Sweden satsar på att informera och stödje för att EU:s stöd till samarbetsprojekt i högre grad ska komma Region Dalarna, Region Gävleborg och Regionförbundet Örebro samt deras medlemmar till del.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 4
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Jim DANIEL Frelén 06/12/13 04/12/14

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Central Swedens viktigaste EU initiativ bestod under föregående år av:

Innovation med fokus på Horisont 2020 och smart specialisering.

Sammanhållningspolitiken med fokus på nationella reformprogram.

Transport med fokus på CEF och TEN-T.

Energi med fokus på Europa 2020-strategin.

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Utbildning.

EU:s styrning, framtid och horisontella frågor bland annat med fokus på EU:s budget 2014-2020.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • General and Institutional Affairs
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Transport

Structure

Total number of members that are natural persons: 0
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • SWEDEN

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
-SWEREG
The SWEREG network is a forum for directors of Swedish regional offices and members of the Swedish EU Representation responsible for regional affairs. Through SWEREG, the regions can obtain information about official Swedish positions. SWEREG meets roughly eight times per year.

-ERRIN

-CPMR

-AER

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 3,864,000
of which public financing: 3,864,000
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources: 3,864,000
from other sources:
- donations:
- contributions from members:
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.