Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Danske Studerendes Fællesråd

Identification number in the register: 675251413366-32
Registration date: 01/04/14 14:49:35

The information on this organisation was last modified on 01/04/14 15:10:38
The date of the last annual update was 01/04/14 14:49:35


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Danske Studerendes Fællesråd
Acronym: DSF
Legal status: Nonprofit
Website address: http://www.dsfnet.dk

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Ole Buch  Rahbek
Position: Sekretariatsleder

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Ole Buch  Rahbek
Position: Sekretariatsleder

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 51, st. tv H.C. Andersens Boulevard 
København V. 1553
DENMARK
Telephone number: (+45) 33324813
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 15 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere arbejder DSF dagligt for, at studerende i Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932.

DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.

DSF's 15 medlemsorganisationer er uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinsitutioner. Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan, men to gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSF's politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSF's politiske linje samt at vælge DSF's politiske ledelse.

Alle DSF’s medlemsorganisationer er demokratisk opbygget, og det er altid muligt som studerende, at få indflydelse på organisationens politik og aktiviteter. Gennem medlemsorganisationerne er det også muligt for alle studerende, at få indflydelse på DSF.

DSF's politiske ledelse består af en formand og to næstformænd med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør DSF's Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget vælges for et år og arbejder fra DSF's sekretariat i København på at sætte handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til to stående udvalg, Levevilkårsudvalget og Uddannelsespolitisk Udvalg, der til dagligt er DSF's øverste politiske myndighed inden for hver deres område. Den organisatoriske enhed, Landsforum, varetager den mere handlingsorienterede del af DSF's arbejde og udarbejder sammen med Forretningsudvalget DSF’s arbejdsplan og kampagner. Økonomien styres fra Økonomisk Råd, mens Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via International Gruppe, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförandemöte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students' Union (ESU).

International Gruppe er en arbejdsgruppe under Landsforum, der arbejder med uddannelsespolitiske emner på nordisk, europæisk og globalt niveau. Gruppen blev opstartet i 2010 som et led i DSF's øgede prioritering af det internationale område og har siden da holdt et højt aktivitetsniveau med månedlige møder og hyppige rejser til relevante beslutningsfora i og uden for EU.

Gruppens medlemmer er typisk studerende fra landets uddannelsesinstitutioner, der interesser sig for uddannelses- og beskæftigelsespolitik samt studentersolidaritetsarbejde - på europæisk såvel som internationalt plan.

Til dagligt arbejder gruppen med/som:
- Politikudvikling i samarbejde med DSF og Landsforum.
- Repræsentation af DSF i internationale netværk.
- Paraplygruppe for internationale solidaritetsprojekter.

Politik
International Gruppe arbejder særligt med EU's indflydelse på de danske uddannelser. I den forbindelse arbejder International Gruppe imod brugerbetaling og for ordentlig finansiering af videregående uddannelser.
The organisation's fields of interests are:
 • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 5
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


DSF har ikke været dækket direkte af EU-initiativer sidste år

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Communication
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Research and Technology
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 164,416
Number of member organisations: 15
Member organisations (Number of members) :
 • Polyteknisk Forening (10,658 members)
 • De Studerendes Råd ved Designskolen i Kolding (380 members)
 • Elevrådet ved Det Fynske Kunstakademi (54 members)
 • De Studerendes Råd ved Det Jyske Musikkonservatorium (346 members)
 • De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) (534 members)
 • De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademi - Billedkunstskole (169 members)
 • CBS Students (16,002 members)
 • StupIT (1,876 members)
 • e Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek (1,106 members)
 • Studenterrådet ved Københavns Universitet (40,254 members)
 • Studenterrådet ved Roskilde Universitet (8,209 members)
 • Syddanske Studerende (28,290 members)
 • Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (16,773 members)
 • Studenterrådet ved Århus Universitet (38,694 members)
 • De Studerendes Råd (Vitus Bering) ved Ingeniørhøjskolen i Horsen (1,071 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • DENMARK

Complementary information: Medlemsorganisationerne har forskellige medlemsstrukturer, men har alle til formål at repræsentere de studerende på deres uddannelsesinstitutioner. De angivne medlemstal er deres seneste oplste antal af studerende på institutionerne.

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
- European Students Union (ESU / ESIB)
- Nordisk Ordførende Møde (NOM, uformelt netværk)
- Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 353,968
of which public financing:
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources:
from other sources: 353,968
- donations: 271,369
- contributions from members: 82,599
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.