Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Danske Studerendes Fællesråd

Identification number in the register: 675251413366-32
Registration date: 01/04/2014 14:49:35

The information on this entity was last modified on: 16/02/2015 11:55:10
The date of the last annual update was: 16/02/2015 11:55:10
Next update due latest on: 16/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Danske Studerendes Fællesråd

DSF

Nonprofit

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

H.C. Andersens Boulevard, 51, st. tv
København V. 1553
DENMARK

(+45) 33324813

    Person with legal responsibility

Mr  Ole Buch  Rahbek

Secretary General

    Person in charge of EU relations

Ole Buch  Rahbek

Secretary General

    Goals / remit

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 15 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere arbejder DSF dagligt for, at studerende i Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932.

DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.

DSF's 15 medlemsorganisationer er uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinsitutioner. Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan, men to gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSF's politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSF's politiske linje samt at vælge DSF's politiske ledelse.

Alle DSF’s medlemsorganisationer er demokratisk opbygget, og det er altid muligt som studerende, at få indflydelse på organisationens politik og aktiviteter. Gennem medlemsorganisationerne er det også muligt for alle studerende, at få indflydelse på DSF.

DSF's politiske ledelse består af en formand og to næstformænd med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør DSF's Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget vælges for et år og arbejder fra DSF's sekretariat i København på at sætte handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til to stående udvalg, Levevilkårsudvalget og Uddannelsespolitisk Udvalg, der til dagligt er DSF's øverste politiske myndighed inden for hver deres område. Den organisatoriske enhed, Landsforum, varetager den mere handlingsorienterede del af DSF's arbejde og udarbejder sammen med Forretningsudvalget DSF’s arbejdsplan og kampagner. Økonomien styres fra Økonomisk Råd, mens Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via International Gruppe, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförandemöte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students' Union (ESU).

International Gruppe er en arbejdsgruppe under Landsforum, der arbejder med uddannelsespolitiske emner på nordisk, europæisk og globalt niveau. Gruppen blev opstartet i 2010 som et led i DSF's øgede prioritering af det internationale område og har siden da holdt et højt aktivitetsniveau med månedlige møder og hyppige rejser til relevante beslutningsfora i og uden for EU.

Gruppens medlemmer er typisk studerende fra landets uddannelsesinstitutioner, der interesser sig for uddannelses- og beskæftigelsespolitik samt studentersolidaritetsarbejde - på europæisk såvel som internationalt plan.

Til dagligt arbejder gruppen med/som:
- Politikudvikling i samarbejde med DSF og Landsforum.
- Repræsentation af DSF i internationale netværk.
- Paraplygruppe for internationale solidaritetsprojekter.

Politik
International Gruppe arbejder særligt med EU's indflydelse på de danske uddannelser. I den forbindelse arbejder International Gruppe imod brugerbetaling og for ordentlig finansiering af videregående uddannelser.

 • European
 • global
 • national

    Specific activities covered by the Register

Deltagelse i ESU-arbejde (European Students Union).


 

No

No

No

No

No

DSF har ikke været dækket direkte af EU-initiativer sidste år

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 2

2

0.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Communication
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Research and Technology
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

164,416

Polyteknisk Forening(10658),
De Studerendes Råd ved Designskolen i Kolding(380),
Elevrådet ved Det Fynske Kunstakademi(54),
De Studerendes Råd ved Det Jyske Musikkonservatorium(346),
De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM)(534),
De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademi - Billedkunstskole(169),
CBS Students(16002),
StupIT(1876),
e Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek(1106),
Studenterrådet ved Københavns Universitet(40254),
Studenterrådet ved Roskilde Universitet(8209),
Syddanske Studerende(28290),
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet(16773),
Studenterrådet ved Århus Universitet(38694),
De Studerendes Råd (Vitus Bering) ved Ingeniørhøjskolen i Horsen(1071)

 • DENMARK

- European Students Union (ESU / ESIB)
- Nordisk Ordførende Møde (NOM, uformelt netværk)
- Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999  

353,968 €

0 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

353,968 €

271,369 €

82,599 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.