Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

Identification number in the register: 0893446630-97
Registration date: 11/11/2008 09:57:49

The information on this entity was last modified on: 27/10/2014 13:19:47
The date of the last annual update was: 27/10/2014 13:19:47

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

DDHA

Forening

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

Merkurvej, 7
Kolding 6000
DENMARK

(+45) 76308000

(+42) 72528962

    Person with legal responsibility

Kim Mortensen

Direktør

    Person in charge of EU relations

Birger Lauersen

International chef

    Goals / remit

Danske Fjernvarmeværkers Forening blev stiftet i 1957 for at varetage danske fjernvarmeværkers interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er 55 offentlige med ca. 62 % af fjernvarmeleverancen og resten private med ca. 38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmeproduktion eller indkøb af varme. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN.

  • European
  • national

    Activities

At sikre gode vilkår for driften og udviklingen af danske fjernvarmeværker, samt udbredelse af fjernvarme og fjernkøling generelt.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Birger Lauersen 05/12/2014 03/12/2015

    Fields of interest

  • Energy

    Membership and affiliation

Dansk Fjernvarme er medlem af den europæiske organisation for fjernvarme og kraftvarme:
Euroheat & Power
Cours Saint Michel 30a - Boite E
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 740 21 10
Fax: +32 (0)2 740 21 19
Mail: office@euroheat.org

    Financial data

01/2013  -  12/2013

50,000  € - 100,000  €

0 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.