Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Identification number in the register: 340415211061-17
Registration date: 30/04/2013 11:00:18

The information on this entity was last modified on: 29/03/2015 16:25:29
The date of the last annual update was: 29/03/2015 16:25:29
Next update due latest on: 29/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

EPKK

mittetulundusühing

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Vilmsi, 53G
Tallinn 10147
ESTONIA

(+372) 6009349

    Person with legal responsibility

Mr  Roomet Sõrmus

juhataja

    Person in charge of EU relations

Ms  Ene Kärner

Brüsseli esinduse juht

    Goals / remit

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on loodud 28. juunil 1996 eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. 2013. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 98, nende hulgas 30 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud). EPKK eesmärk on oma teenuste kaudu väärtustada Eesti põllumajandustoodet ja toiduaineid nii kodu- kui välisturul, toetada Eesti põllumeeste ja toidutöötlejate vahelist koostööd, põllumajandussaaduste ja toiduainetega kauplemist nii sise- kui ka välisturul, vahendada oma liikmetele vajalikku teavet ning esindada oma liikmeskonda.

  • European
  • national

    Specific activities covered by the Register

Common Agricultural Policy


 

No

No

No

No

No

EPKK esindab põllumajandustootjaid läbirääkimistel valitsusega; on Eesti riigi üks suuremaid sotsiaalseid partnereid maaelu- ja põllumajanduspoliitiliste otsuste väljatöötamisel; pakub tootjatele ja töötlejatele abi äripartnerite otsingul; vahendab neile vajalikku informatsiooni; korraldab erialatoimkondade eestvõtmisel foorumeid ja infopäevi; organiseerib oma liikmete osalemist nii kodu- kui välismessidel; viib läbi toiduainete kvaliteedi hindamist ja annab välja nii tootjate kui tarbijate hulgas populaarsust võitnud Tunnustatud Maitse ja Tunnustatud Eesti Maitse märke; aitab toiduahela eri lülide seisukohti vastastikku selgitada ja kujundada välja sektori ühisseisukohti; esindab Eesti põllumehi Euroopa Liidu põllumeeste organisatsioonide juures.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1   25%: 1

2

1.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Agriculture and Rural Development
  • Climate Action
  • Energy
  • Environment
  • Fisheries and Aquaculture
  • Food Safety
  • Trade

    Membership and affiliation

EPKK on Euroopa põllumeeste ja ühistute organisatsiooni Copa-Cogeca liige ja piimakaubandusorganisatsioooni Eucolait liige.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

117,150 €

0 €

DG Agri

87,000 €

DG Agri agricultural promotion programme

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.