Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Identification number in the register: 733250713893-78
Registration date: 02/07/2014 18:38:27

The information on this entity was last modified on: 05/02/2015 19:00:25
The date of the last annual update was: 05/02/2015 19:00:25
Next update due latest on: 05/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

NTAKK

Asociacija

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Stiklių g., 8
Vilnius LT01131
LITUANIA

(+370) 61405 997

    Person with legal responsibility

Aurelijus Veryga

prezidentas

    Person in charge of EU relations

Vaida Liutkutė

narė

    Goals / remit

Asociacijos veiklos tikslai yra:
1. vienyti organizacijų veiklą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės politikos srityje;
2. kurti, skatinti ir įgyvendinti mokslo įrodymais grindžiamą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės politiką;
3. kurti, remti ir vykdyti su tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei su priklausomybės sutrikimų kontrolės politika susijusius projektus bei programas;
4. šviesti visuomenę, skatinti blaivų gyvenimo būdą;
5. dalyvauti vertinant, organizuojant ir teikiant pagalbą norintiems atsisakyti priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, azartinių lošimų priklausomybės ir kitų priklausomybės sutrikimų;
6. saugoti ir ginti asmenų, nevartojančių priklausomybę sukeliančių medžiagų, asmenų teises ir saugoti visuomenės sveikatą;
7. teikti pasiūlymus įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžiai, valstybės bei kitoms institucijoms dėl veiksmingesnės tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės politikos;
8. Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose atstovauti Lietuvos tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės srityje veikiančias organizacijas;
9. organizuoti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius, skirtus alkoholio, tabako bei kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikai, vartojimo prevencijai ir priklausomybės sutrikimų profilaktikai ir gydymui;
10. vykdyti finansinės, socialinės, metodinės, intelektualiosios ir kitos paramos paiešką savo vykdomai veiklai remti;
11. rengti ir skleisti informaciją apie tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politiką, žalą spaudoje ir kitose masinio informavimo priemonėse;
12. prisidėti kuriant ir vertinant priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės metodikas ir intervencijas, šioje srityje dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimą;
13. dalyvauti tarptautinių tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikos ir prevencijos organizacijų veikloje ir būti jų nare.

national

    Specific activities covered by the Register

ES Tabako produktų direktyva;
ES Alkoholio Strategijos atnaujinimo procesas;
Transatlantinis investicijų ir prekybos partnerystės (TPIP) susitarimas.


 

No

No

No

No

No

NTAKK stengiasi nepertraukiamai reaguoti į visas ES iniciatyvas, susijusias su visuomenės sveikatos apsauga. Pastaraisiais metais didžiausias dėmesys buvo skirtas ES Tabako produktų direktyvos atnaujinimo procesui, kurio metu buvo dalyvajama klausymuose, siunčiamos pozicijos EP nariams, esant galimybėms organizuoti susitikimai ir kt.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 0

0

0

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Consumer Affairs
  • Education
  • Public Health
  • Youth

    Membership and affiliation

31

Nuoroda į Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos organizacijų narių sarašą: http://koalicija.org/content/view/22/77/

  • LITUANIA

Nuoroda į informaciją apie Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narystę kitose organizacijose: http://koalicija.org/content/view/23/78/

    Financial data

01/2013  -  01/2014

< 9,999 €

0 €

0 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

NTAKK finansus sudaro:
narių aukos, taip pat organizacijos idėjas palaikančių fizinių, juridinių asmenų aukos;
VMI pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedama suma;
NTAKK ir organizacijų partnerių bendrai vykdomų projektų lėšos.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.