Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

National and University Library

Identification number in the register: 416359013159-69
Registration date: 04/03/14 20:32:45

The information on this organisation was last modified on 04/03/14 20:33:37
The date of the last annual update was 04/03/14 20:32:45


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: National and University Library
Acronym: NUK
Legal status: public institution
Website address: http://www.nuk.uni-lj.si/

Sections

Section: IV - Think tanks, research and academic institutions
and more precisely: Academic institutions

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mrs  Mateja Komel Snoj
Position: Director

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Zoran Krstulović
Position: Deputy Director

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 4163590131 Turjaška 1 
P.O. box: 259
Ljubljana 1000
SLOVENIA
Telephone number: (+386) 1 2001 193
Fax number: (+386) 1 4257 293
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa opravlja Vlada Republike Slovenije. NUK je slovenska nacionalna knjižnica, univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani, center za razvoj slovenskih knjižnic in po definiciji mednarodnega bibliotekarskega združenja IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) osrednja znanstvena knjižnica v Sloveniji.
Status NUK kot javnega zavoda na področju kulture opredeljujejo Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 94/09, 4/10), Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02) in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur. l. RS, št. 46/03, 85/08).
Status NUK kot nacionalne knjižnice določa Zakon o knjižničarstvu v 66. členu, status NUK kot univerzitetne knjižnice pa v 68. členu. Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 64/01) je v 21. členu opredelil možnost pridruženega članstva samostojnih zavodov, kar je omogočilo NUK, da uredi v okviru univerze svoj status kot pridružena članica. Sklep o pridruženem članstvu je sprejel senat univerze na svoji 16. seji, 14. 10. 2003, Pogodba o pridruženem članstvu NUK v Univerzi v Ljubljani je bila podpisana 29. 10. 2003, v veljavi pa ostaja tudi Pogodba o zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine-vpisnine (5. 10. 2001).
Dejavnost in naloge NUK opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu določa dejavnost knjižnice, ki je javna služba, v 33. členu pa opredeljuje "nacionalno knjižnico", ki je ena od temeljnih nacionalnih kulturnih institucij v Sloveniji. Poleg dejavnosti iz 2. člena Zakona izvaja še naslednje:
 zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji (Slovenika) ter temeljne tuje literature,
 skrbi za dostopnost gradiva iz prejšnje alinee v tujini in še posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije,
 kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu, tako da vključuje podatke o založniški produkciji Slovenike v bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo,
 opravlja naloge državnega referalnega centra,
 opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom (CIP),
 v sodelovanju z mednarodnimi institucijami dodeljuje oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN, ISMN) in druge identifikacijske oznake tiskanih in elektronskih publikacij,
 vodi in izvaja program varovanja knjižničnega gradiva, ki je kulturna dediščina, ter organizira in izvaja zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva,
 izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju,
 zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic,
 organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje knjižničnih delavcev,
 organizira in usklajuje delovanje sistema medknjižnične izposoje,
 vodi razvid knjižnic,
 opravlja naloge centra za razvoj knjižnic,
 organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva,
 izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva,
 izdaja predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika iz 36. člena tega zakona,
 pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva,
 koordinira pripravo triletnih načrtov za razvoj splošnih knjižnic iz 37. člena tega zakona,
 sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega
The organisation's fields of interests are:
 • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 3
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


-

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Culture
 • Information Society

Structure

Total number of members that are natural persons: 9,840
Number of member organisations: 49
Member organisations (Number of members) :
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
 • - (0 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • SLOVENIA

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 7,717,964
of which public financing: 7,717,964
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 7,717,964
- from local/regional sources:
from other sources:
- donations:
- contributions from members:
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.