Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

GasTerra

Identification number in the register: 48395175526-25
Registration date: 21/03/2011 09:55:16

The information on this entity was last modified on: 10/03/2014 08:48:28
The date of the last annual update was: 10/03/2014 08:48:28

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

GasTerra

B.V.

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Companies & groups

    Contact details

Stationsweg, 1
P.O. box: 477
Groningen 9700AL
NETHERLANDS

(+31) 503648684

(+) 

    Person with legal responsibility

Mr  Warner ten Kate

Public Affairs Advisor

    Person in charge of EU relations

Mr  Theo Ebels

Manager Regulatory Affairs

    Goals / remit

Corporate Statement
GasTerra handelt in aardgas. De onderneming is werkzaam in de Europese energiemarkt en levert een belangrijk bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Vanuit een klantgerichte houding streeft GasTerra naar duurzame relaties met marktpartijen en naar marktconforme verkoopovereenkomsten. Daarbij zorgen de sterke inkooppositie en meer dan 40 jaar ervaring met het in- en verkopen van aardgas voor een solide basis.
GasTerra vindt het belangrijk dat de winstfactor in balans is met maatschappelijke en ecologische belangen. Dit vormt het fundament voor de strategie en acties binnen GasTerra. De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas als energiebron geven GasTerra een belangrijke rol in de benutting van de binnenlandse gasvoorraad. GasTerra heeft in dit kader een wettelijke publieke taak om uitvoering te geven aan het kleineveldenbeleid, dat erop gericht is de productie van Nederlands aardgas uit de kleinere gasvelden te bevorderen. GasTerra bevordert een veilige en doelmatige inzet van aardgas en is actief in de ontwikkeling van schone en zuinige gastoepassingen. GasTerra onderkent het grote belang van het transitietraject naar een duurzame energievoorziening en initieert projecten in dit kader.

European

    Activities

De belangenbehartigingsactiviteiten van GasTerra richten zich op de ondersteuning van het Corporate Statement.(zie doelstellingen en taken)

    Number of persons involved in the activities described in the box above

4

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Energy
  • Internal Market

    Membership and affiliation

GasTerra is o.a. lid van de organisaties:
- Energie Nederland
- Eurogas
- EFET

    Financial data

01/2013  -  12/2013

250,000  € - 300,000  €

0 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.