Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Copenhagen EU Office

Identification number in the register: 91139622118-45
Registration date: 04/08/2009 15:35:54

The information on this entity was last modified on: 09/01/2017 16:56:55
The date of the last annual update was: 09/01/2017 16:56:55
Next update due latest on: 09/01/2018

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Copenhagen EU Office

CPHEU

Kontor - sammenslutning af offentlige myndigheder

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Kongens Vænge, 2
Hillerød 3400
DENMARK

(+45)45205000

Rue Luxembourg 3
Bruxelles 1000
BELGIUM

(+32)45 11 02 98

    Person with legal responsibility

Mr  Mads Young Christensen

CRU sekretariatschef

    Person in charge of EU relations

Ms  Birgitte Wederking

Director

    Goals / remit

Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitets (KU), Danmarks Tekniske Universitets (DTU), Copenhagen Business School's (CBS), Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen i Bruxelles. Kontoret skaber grundlaget for, at partnere tiltrækker yderligere EU-medfinansiering og bliver mere involveret i EU's politikker og engageret i europæiske netværk. Sammen bidrager vi til, at hovedstadsregionen bliver et knudepunkt for vækst, livskvalitet og banebrydende innovation.

regional/local

    Specific activities covered by the Register

Horizon 2020
Forskning & innovation
Vækst

Netværk, møder, seminarer, positionering, diverse kommunikation


 

No

No

No

No

No

Copenhagen EU Office (af 2017) er resultatet af sammenlægningen af Capital Region Denmark Eu Office (creoDK) fra 2008 og Copenhagen EU Office fra 2014.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 11  

11

11

Leder og medarbejdere: 9 i Bruxelles, 2 trainees i Bruxelles og 2 konsulenter i Danmark

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Budget
 • Climate Action
 • Communication
 • Development
 • Education
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation


Københavns Universitets (KU)
Danmarks Tekniske Universitets (DTU)
Copenhagen Business School's (CBS)
Region Hovedstaden og
de 29 kommuner i regionen

 • DENMARK

ERRIN
IGLO Extended
DAcoB

    Financial data

01/2016  -  12/2016

< 9,999 €

1,700,000 €

1,700,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

1,700,000 €

0 €

budget er for 2017 da ny organisation

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.