Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights

Identification number in the register: 17112157823-45
Registration date: 26/01/12 13:14:31

The information on this organisation was last modified on 06/01/14 13:43:27
The date of the last annual update was 06/01/14 13:43:27


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights
Acronym: DEMAS
Legal status: association
Website address: http://www.demas.cz

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Klepal Jakub
Position: President of Board of Directors

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Ms  Sabina Dvořáková
Position: Executive Director

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 169/6 Pohořelec 
Prague 118 00
CZECH REPUBLIC
Telephone number: (+420) 774908414
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě.

Naše mise
„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům a občanské společnosti.“

DEMAS byl založen v roce 2008 s myšlenkou vytvoření platformy pro spolupráci, koordinaci, výměnu informací a zkušeností členských organizací. Dalším cílem DEMAS je zvýšit povědomí veřejnosti o otázkách demokracie a lidských práv, podporovat a vést konstruktivní dialog o těchto otázkách se zástupci české státní správy a zahraničními partnery. DEMAS vychází z praktických zkušeností a know-how z přechodu k demokracii a pocitu spoluodpovědnosti za vývoj demokracie v zemích, které mají podobně jako Česká republika stejnou zkušenost s obdobím chybějící svobody. Geograficky se zaměřujeme na post-sovětský region, region MENA a částečně na Kubu a Barmu. Asi 90% členských organizací se aktivně podílí na činnosti platformy. Na základě jejich zaměření a zájmů jsou rozděleny do pracovních skupin (PS). Ty jsou 4: Bruselská, Východní partnerství, Ruská, Balkánská.

DEMAS chce spolupracovat především se stejně smýšlejícími nevládní organizacemi, sítěmi nevládních organizací (především ze zemí Visegrádu a nevládními organizacemi se sídlem v Bruselu), "stakeholdery", strukturami EU, odbornou komunitou a širokou veřejností. Stavíme zvláště na osobních kontaktech a doporučení.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 1
Complementary information: Zejména tyto členské organizace DEMAS se zabývají evropskou legislativou a politikou (think-tanky, asociace)

Asociace pro mezinárodní otázky
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je think-tank působící v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let.

Centrum pro studium demokracie a kultury
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně.

Centrum pro komunitní práci (CpKP)
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Nadace Forum 2000
Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS
Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS je sítí nezávislých think-tanků (institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou) ve střední a východní Evropě a střední Asii.

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Stanovisko k evropskému partnerskému a sousedskému nástroji (ENPI)
Stanovisko bylo vypracováno u příležitosti konání kulatého stolu k evropským finančním nástrojům vnější pomoci a možnosti čerpání českých subjektů z těchto nástrojů. Kulatý stůl byl pořádaný na konci června 2011 Odborem politik Evropské unie. Hlavní myšlenkou stanoviska DEMAS je těsnější zapojení OS do konzultací programování strategických dokumentů. Cílem je dosažení co největší efektivity a kýženého dopadu pomoci třetím zemím. DEMAS velmi oceňuje možnost začlenění do konzultací v programovací fázi dokumentů.

Stanovisko DEMAS k prosazování transformační spolupráce ve finančních nástrojích EU
DEMAS spolu se Správní radou a Bruselskou skupinou vypracoval Stanovisko k víceletému finančnímu rámci. DEMAS byl osloven na základě účasti na kulatém stolu pořádaným Odborem politik Evropské unie na konci září 2011 týkající se vnějších finančních nástrojů. Výstupem četné komunikace týkající se budoucího víceletého finančního rámce EU bylo vypracování stanoviska k prosazování transformační spolupráce. Stanovisko bylo zveřejněno a odesláno 24. listopadu 2011 na MZV a Stálé zastoupení ČR při EU. (Stanovisko – viz http://www.demas.cz/novinky/4522-demas-vydal-stanovisko-k-v-celet-mu-finan-n-mu-r-mci-eu)

DEMAS se rovněž podílel na připomínkovém řízení dokumentu "A New Direction for the EU on Human Rights and Democracy", který draftovala ESVA. V listopadu byly na evropskou síť Human Rights and Democracy Network (HRDN), které je DEMAS členem, zaslány komentáře a ty byly společně předány evropské diplomacii. Hlavním posláním komentáře DEMAS byl důraz na nedělitelnost demokracie a lidských práv, s vyjádřením přesvědčení, že demokratické zřízení je nejlepší formou a jediným garantem lidských práv.

DEMAS se připojil k apelu o Evropě bez víz
DEMAS se spolu se svými členskými organizacemi připojil k apelu o bezvízové Evropě a stal se tak součástí Koalice pro evropský kontinent nerozdělený vízy. Koalice si kladla za cíl oslovit představitele států Evropské unie a zemí východního partnerství před jejich společným setkáním koncem září na summitu ve Varšavě. Cílem koalice bylo tímto apelem představitelům států připomenout jejich příslib umožnit bezvízový styk mezi zeměmi EU a zeměmi východního partnerství, a to ihned jakmile budou odstraněny technické překážky.
Plné znění apelu: http://www.demas.cz/novinky/3892-demas-a-jeho-clenske-organizace-se-pripojily-k-apelu-o-bezvizove-evrope.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Communication
 • Culture
 • Development
 • Education
 • Enlargement
 • External Relations
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Regional Policy
 • Trans-European Networks
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 3
Number of member organisations: 10
Member organisations (Number of members) :
 • Centrum pro studium demokracie a kultury, CDK (15 members)
 • Agora Central Europe (7 members)
 • Člověk v tísni (200 members)
 • Centrum pro komunitní práci, CpKP (7 members)
 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM (8 members)
 • Nadace Forum 2000 (10 members)
 • Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko (3 members)
 • Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS (3 members)
 • Transitions OnLine (9 members)
 • Assosication of International Affairs (5 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • CZECH REPUBLIC

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, je členem evropské sítě NNO - Human Rights and Democracy Network. Zástupci platformy jezdí na pravidelná setkání networku do Bruselu. Členská základna, zejména bruselská pracovní skupina, je informována o dění a spoluvytváří stanoviska, která jsou v Bruselu předkládána.

Financial data

Financial year: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 96,566
of which public financing: 94,024
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 45,174
- from local/regional sources:
OSF Praha : 24,523
NED : 15,840
IVF : 8,487
from other sources: 2,542
- donations:
- contributions from members: 2,542
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:

Finanční částky byly přepočítány ze Závěrečné roční zprávy DEMAS za rok 2012, kde jsou uvedeny v CZK. Přepočet byl proveden kurzem 1EUR = 25,568 CZK. Vzhledem k různorodému charakteru donorů byly finance přijaty v CZK, EUR a USD. Případné drobné odchylky jsou způsobeny kurzovým rozdílem.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
ano