Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Identification number in the register: 89282399060-40
Registration date: 28/06/12 16:29:56

The information on this organisation was last modified on 17/06/13 10:57:03
The date of the last annual update was 17/06/13 10:57:03


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Acronym: LMIB
Legal status: biedrība
Website address: http://www.mezaipasnieki.lv

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Arnis Muižnieks
Position: Valdes priekšsēdātājs

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Arnis Muižnieks
Position: Valdes priekšsēdētājs

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 2-508 Republikas laukums 
Rīga LV 1981
LATVIA
Telephone number: (+371) 67027079
Fax number: (+371) 67027079
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Biedrības darbība tiek vērsta uz to, lai:
Veicinātu ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā;
Rosinātu pārskatīt un uzlabot tos normatīvos aktus, kuri traucē meža īpašniekam pieņemt ekonomiski pamatotus mežsaimnieciskos lēmumus;
Rosinātu valsts iestādes vienkāršot dažādu atļauju izsniegšanas procedūras mežsaimniecībā, tai skaitā meža ieaudzēšanā;
Panāktu, lai valstī darbojas kompensāciju sistēma, kuras ietvaros meža īpašnieks saņem uz tirgus principiem balstītu, ekonomiski pamatotu kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
Atbalstītu centienus pārskatīt ar mežsaimniecību saistīto nodokļu politiku;
Veicinātu meža īpašnieku kompetences un zināšanu palielināšanos par mežsaimnieciskajiem, tiesiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem;
Atbalstītu modernu un efektīvu tehnoloģiju ieviešanu mežsaimniecībā;
Efektīvi pārstāvētu Latvija meža īpašnieku viedokli Latvijā un ārvalstīs
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national
 • European
 • global

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 2
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Green paper On Forest Protection and Information in the EU;
Legally Binding Agreement on Forests in Europe (LBA);
Accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry (LULUCF);
Revision of EU forest strategy;
Rural Development Policy post 2013;

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Energy
 • Environment

Structure

Total number of members that are natural persons: 105
Number of member organisations: 1
Member organisations (Number of members) :
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" (15 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • LATVIA

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
Confederation of European Forest Owners (CEPF);
European Landowners Organization (ELO);
International Family Forestry Alliance (IFFA)

Financial data

Financial year: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 90,163
of which public financing:
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources:
from other sources: 90,163
- donations:
- contributions from members: 89,673
informatīvi pakalpojumi : 490
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.