Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Identification number in the register: 57041753584-14
Registration date: 12/05/2010 14:20:18

The information on this entity was last modified on: 05/03/2015 08:55:56
The date of the last annual update was: 05/03/2015 08:55:56
Next update due latest on: 05/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP S.A.

spółka akcyjna

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Companies & groups

    Contact details

Szczęśliwicka, 62
Warszawa 00-973
POLAND

(+48 22) 47 49 206

Avenue des Arts 53
Bruksela 1000
BELGIUM

(+32) 2 213 08 79

    Person with legal responsibility

Mr  Jakub Karnowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

    Person in charge of EU relations

Ms  Agnieszka Gajewska

Zastępca Dyrektora

    Goals / remit

- ochrona praw i reprezentowanie interesów spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP Energetyka S.A., PKP SKM, PKP Informatyka, Telekomunikacja Kolejowa i inne) wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodwych;

- prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku transportowego, a w szczególnosci sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej;

- promowanie rozwiązań i wspieranie działań na rzecz reazlizacji założeń polityki tranportowej UE, ze szczególnym uwzgędnieniem rozwoju transportu kolejowego w UE.

 • European
 • national

    Specific activities covered by the Register

- polityka transportowa UE, ze szczególnym uwzglednieniem sektora kolejowego
- EFSI - Plan Junckera
- zmiany w legisalcyji unijnej w obszarze transportu, klimatu, środowiska, energii, konkurencji, wspólnego rynku, polityki sąsiedztwa
- rozwój transeuropejskich sieci transportowych
- zmiany w regulacjach dotyczących polityki spójnosci i funduszy UE

- organizowanie eventów w PE w ramach Rail Forum Europe dot. znaczenia polityki spójności UE, rozwoju transportu kolejowego w połączeniach UE - Azja, i inne;
- organizowanie konferencji w Komitecie Regionów i Parlamencie Europejskim promujacych rozwiazania prokolejowe na szczeblu UE;
- organizowanie wizyt studyjnych i spotkań pomiędzy spólkami Grupy PKP a przedstawicielami instytucji UE (KE, PE);
- organizowanie warsztatów i seminariów promujacych poliykę transportowa UE w obszarze TEN-T, CEF, 4. pakiet kolejowy;
- współorganizowanie wizyty studyjnej Komisji TRAN PE w Polsce;
- inne.


 

Grupa Wysokiego Szczebla przy Komisarzu ds Transportu

No

No

No

RAIL FORUM EUROPE - PKP S.A. jest członkiem tej inicjatywy

- reprezentowanie Spółek Grupy PKP (PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS, PKP Intercity S.A., PKP SKM, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka, Telekomunikacja Kolejowa i inne) wobec instytucji Unii Europejskiej;

- współpraca z ogranizacjami kolejowymi i transportowymi na rzecz rozwoju sektora kolejowego z uwzględnieniem poszanowania kwestii klimatycznych i ochrony środowiska;

- oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa unijnego wspierającego harmonijny rozwój infrastruktury kolejowej oraz sektora kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnienieniem poszanowania prawa i interesów spółek PKP;

- wspieranie działań spółek PKP w obszarze współpracy międzynarodowej wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodowych;

- podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu atarakcyjności przewozów kolejowych świadczonych przez spółki Grupy PKP oraz rozwoju infrastruktury kolejowej;

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3  

3

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Tomasz Andrzej LACHOWICZ 19/03/2015 17/03/2016

    Fields of interest

 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enlargement
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

PKP S.A. są członkiem m.in. takich organizacji kolejowych jak m.in.:
- UIC,
- CER,
- RFE.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999  

0 €

fundusze UE

91,662,865 €

fundusze UE

Granty unijne pozyskane przez wybrane spółki Grupy PKP.
Kurs walut wg NBP z dnia 31.12.2013 r.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.