Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identification number in the register: 16594485255-17
Registration date: 08/02/2011 15:01:57

The information on this entity was last modified on: 26/01/2015 21:00:47
The date of the last annual update was: 26/01/2015 21:00:47

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

NVvTO

Vereniging

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Baksteen, 14
P.O. box: 103
Malden 6580 AC
NETHERLANDS

(+31) 0681951668

(+31) 

    Person with legal responsibility

Ms  Marloes Gelsing

Secretaris

    Person in charge of EU relations

Ms  Marloes Gelsing

Secretaris

    Goals / remit

De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

national

    Activities

Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Education

    Membership and affiliation

200

  • BELGIUM
  • NETHERLANDS

    Financial data

01/2014  -  01/2015

2,000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

2,000 €

0 €

2,000 €

< 50,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
M. Gelsing