Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Identification number in the register: 07236514024-47
Registration date: 18/08/2010 10:45:37

The information on this entity was last modified on: 04/04/2016 15:11:48
The date of the last annual update was: 04/04/2016 15:11:48
Next update due latest on: 04/04/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Famna

Ideell Förening

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Klara Södra Kyrkogata, 1
P.O. box: 16355
Stockholm 10326
SWEDEN

(+46 8)54694930

    Person with legal responsibility

Ms  Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare

    Person in charge of EU relations

Ms  Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare

    Goals / remit

Centrala frågor för Famna är

- att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social omsorg.

- arbeta för en näringspolitik för den ideella sektorns tillväxt och utveckling inom vård, omsorg och sociala tjänster. En sådan politik för en ökad mångfald vårdgivare måste förverkligas på såväl riks-, regional- och lokalplanet.

- kvalitetsutveckling genom utbildningar och nätverk liksom samverkan med Socialstyrelsen, landsting och kommuner

- nätverk med lärande och gemensam utveckling.


FAMNA är öppet för medlemskap för organisationer och företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och närliggande socialtjänst och som förbinder sig att uppfylla följande verksamhetskriterier:

- Medlem ska bedriva verksamhet inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagarna.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets / organisationens idé.
- I verksamheten som bedrivs är finansiella resurser och andra tillgångar ej målet utan medlet att förverkliga
idén.
- Överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra allmännyttiga ändamål. I övrigt utdelas ingen vinst.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning

  • European
  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

1) Förutsättningsfrågor för idéburet företagande (Social Business Initiative, Social Enterpreneurship, Social Economy), som:
Upphandlingsfrågor
Statsstödsregeler
Kapitalförsörjning
Forskning
Statisitk
Innovation
Tjänster av allmänt intresse, sociala tjänster av allmänt intresse
Kvalitetsfrågor inom vård och social omsorg
2) Konkurrenspolitik, inre marknadspolitik


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Competition
  • Enterprise
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights
  • Public Health
  • Research and Technology

    Membership and affiliation

0

Betaniastiftelsen
Betlehemskyrkan; Vasahemmet
BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter ek.för.
Bräcke Diakoni
Familjehemsstiftelsen i Skaraborg
Ersta diakoni
Förbundet S:t Lukas
Föreningen Solåkrabyn
Föreningen Edsätras vänner
Föreningen Framtidståget
Föreningen Saltå By
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
Föreningen Solberga by
Föreningen Tunabergs gruppboende
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Haganäs Ekonomiska Förening
Hajdes Ekonomiska Förening
Hopp
HSB Omsorg
Hyllie Park Äldreboende AB
Linköpings Stadsmission
LP-verksamhetens ideella riksförening
Löjtnantsgården/Immanuelskyrkan vård AB
Mariagårdens medarbetarförening
Neuberghska Ålderdomshemmet
Origo Resurs
Psoriasisförbundet
Psoriasisföreningen i Stockholms län
RFSU
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
Sociala Missionen
Selenekollektivet för kvinnor
Skåne Stadsmission
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm
Stiftelsen Credo
Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem
Stiftelsen Fyrljuset
Stiftelsen Gabriel
Stiftelsen Gyllenkroken
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
Stiftelsen Josephinahemmet
Stiftelsen Kristen Familjehemsvård
Stiftelsen Margaretagården
Stiftelsen Sanna
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Stiftelsen Vidarkliniken
Stockholms Stadsmission
Svenska Röda Korset
Unizon
Wonsa

  • SWEDEN

Cedag (www.cedag.eu)
SNS Service AB (www.sns.se)

    Financial data

01/2015  -  12/2015

< 9,999 €

1,307,033 €

1,082,079 €

 €

ESF

119,879 €

ESF

962,200 €

0 €

224,954 €

0 €

220,016 €

4,938 €

Kurs som redovisningen beräknats på; 9,5155 SEK/EURO (per 2014-12-31).

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.