Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Identification number in the register: 78753091151-50
Registration date: 16/02/09 18:40:14

The information on this organisation was last modified on 28/01/14 10:35:33
The date of the last annual update was 20/01/14 14:20:08


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
Acronym: VNCI
Legal status: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Website address: http://www.vnci.nl

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mrs  N.C.M. Alma
Position: Directeur

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mrs  N.C.M. Alma
Position: Directeur

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 150 Loire 
P.O. box: 443
Den Haag 2491 AK
NETHERLANDS
Telephone number: (+31) 70 337 87 87
Fax number: (+31) 70 320 39 03
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.
The organisation's fields of interests are:
 • national
 • European
 • global

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 1.5
Complementary information: Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
The European Chemical Industry Council Cefic

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 200000  € - 250000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.