Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

Identification number in the register: 56988092258-62
Registration date: 11/09/2009 11:47:15

The information on this entity was last modified on: 09/07/2015 14:38:17
The date of the last annual update was: 05/05/2015 17:40:10
Next update due latest on: 05/05/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Północnoatlantycka Organizacja Protucentów sp. z o.o.

PAOP

Organizacja producentów w sektorze rybołówstwa

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Parkowa 13/17/123
Warszawa 00-759
POLAND

(+48) 22 840 89 20

    Person with legal responsibility

Mr  Bogusław Szemioth

Prezes Zarządu

    Person in charge of EU relations

Ms  Emil Remisz

Sustainability Coordinator

    Goals / remit

Organizacja jest organizacją producentów w sektorze rybołówstwa, uznaną przez administrację krajową i wspólnotową, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
Organizacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej armatorów rybołówstwa dalekomorskiego.

  • European
  • global
  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Konsultacje dot. rozporządzenia regulującego połowy ryb głębinowych
Konsultacje dot. rozporządzenia FAR (Fishing Authorisations Regulation)
Negocjacje związane z umowami o partnerstwie w zakresie połowów z państwami trzecimi oraz w związku z regionalnymi organizacjami zarządzania rybołówstwem.


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Fisheries and Aquaculture

    Membership and affiliation

Atlantex sp. z o.o.
Arctic Navigations sp. z o.o.

Europêche, the Association of National Organisations of Fishery Enterprises in the European Union
European Association of Fish Producers Organisations
Long Distance Advisory Council
North Sea Advisory Council
Pelagic Advisory Council
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
Forum na rzecz Rozwoju Rybołówstwa Dalekomorskiego

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.