Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Fundacja Panoptykon

Identification number in the register: 26332554844-60
Registration date: 21/12/2010 15:15:59

The information on this entity was last modified on: 25/11/2014 14:58:16
The date of the last annual update was: 25/11/2014 14:25:56

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Fundacja Panoptykon

Panoptykon

fundacja

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Orzechowska, 4 lok. 4
Warszawa 02-068
POLAND

(+48) 660074026

(+) 

    Person with legal responsibility

Ms  Katarzyna Szymielewicz

Prezeska

    Person in charge of EU relations

Ms  Katarzyna Szymielewicz

Prezeska

    Goals / remit

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym;
2) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat mechanizmów i technologii umożliwiających nadzorowanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie informacji o jednostkach;
3) podejmowanie inicjatyw badawczych dotyczących rozwoju społeczeństwa nadzorowanego oraz analizy społecznych konsekwencji tego procesu;
4) podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych służących zwiększeniu znajomości praw przysługujących jednostkom oraz społecznej świadomości zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa nadzorowanego.

  • European
  • national

    Activities

- reforma ochrony danych osobowych
- regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym UE
- otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów bezzałogowych

    Number of persons involved in the activities described in the box above

10

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • External Relations
  • Foreign and Security Policy and Defence
  • Home Affairs
  • Information Society
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

10

  • POLAND

Fundacja Panoptykon należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, European Digital Rights, Fundamental Rights Platform i Koalicji na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

158,369 €

19,634 €

0 €

0 €

19,634 €

0 €

138,735 €

1,770 €

 €

133,642 €

3,323 €

Działalność Fundacji Panoptykon finansowana jest ze środków prywatnych fundacji grantodawczych i darowizn od osób prywatnych.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.