Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Luftförorenings- och klimatsekretariatet

Identification number in the register: 83685894892-48
Registration date: 04/01/11 15:58:19

The information on this organisation was last modified on 20/12/13 15:38:10
The date of the last annual update was 20/12/13 15:38:10


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Luftförorenings- och klimatsekretariatet
Acronym: AirClim
Legal status: Ideell organisation
Website address: http://www.airclim.org

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Christer Ågren
Position: Föreståndare

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Christer Ågren
Position: Föreståndare

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 5 Norra Allégatan 
Göteborg 41301
SWEDEN
Telephone number: (+46) 317114515
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Det övergripande målet med verksamheten är att verka internationellt i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar så att de kritiska belastningsgränserna för försurning, eutrofiering och marknära ozon inte överskrids och människors hälsa skyddas. Utsläpp av växthusgaser ska minskas enligt FN:s mål att undvika farliga klimatförändringar och ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till betydligt under två grader från förindustriell nivå.
The organisation's fields of interests are:
 • global

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 3
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


EU-initiativ om åtgärder som begränsar utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser, t ex rörande luftkvalitetsnormer, svavel i olja, nationella utsläppstak, utsläppskrav på fordon/anläggningar, utsläppshandel, energieffektivitet, förnybara energikällor.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Energy
 • Environment
 • Public Health
 • Transport

Structure

Total number of members that are natural persons: 0
Number of member organisations: 4
Member organisations (Number of members) :
 • Svenska naturskyddsföreningen (180,000 members)
 • Världsnaturfonden WWF (180,000 members)
 • Jordens Vänner (3,000 members)
 • Fältbiologerna (2,000 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • SWEDEN

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
AirClim är medlem av European Environmental Bureau, European Federation for Transport and Environment och Climate Action Network Europe.

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 430,000
of which public financing: 410,000
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 410,000
- from local/regional sources:
from other sources: 20,000
- donations: 20,000
- contributions from members:
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.