Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

G-4 Europa

Identification number in the register: 0696167522-19
Registration date: 16/10/2008 14:25:16

The information on this entity was last modified on: 12/10/2015 13:54:55
The date of the last annual update was: 01/10/2015 11:05:49
Next update due latest on: 01/10/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

G-4 Europa

G-4

IVZW

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Other sub-national public authorities

    Contact details

Square de Meeus, 1
Brussel 1000
BELGIUM

(+322)7371030

    Person with legal responsibility

Ms  Astrid Bronswijk

Lid Raad van Bestuur

    Person in charge of EU relations

Office Manager

G-4 Office Manager

    Goals / remit

G-4 Europa behartigt de belangen van zijn leden (de Nederlandse gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) door:
• Het stimuleren en realiseren van een beleid van de leden ten aanzien van Europese aangelegenheden.
• Het realiseren van belangenbehartiging van de leden bij de instellingen van de Europese Unie.
• Het beïnvloeden van Europese beleidsontwikkeling en regelgeving.
• Het bevorderen van een optimale benutting van Europese subsidies in de gemeentelijke praktijk.
• Het bevorderen van de integratie van bestaand Europees beleid en regelgeving in de gemeentelijke praktijk.
• Het bevorderen van de samenwerking van de leden met andere Europese steden en met instellingen van de Europese Unie.

 • European
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

G-4 Europa is de vooruitgeschoven post om de belangen van de Nederlandse gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht bij de instellingen van de Europese Unie te vertegenwoordigen. G-4 Europa benadert in het kader van de belangenvertegenwoordiging leden of ambtenaren van EU-instellingen, verspreidt brieven, informatiemateriaal, pleitnota's en standpunten, en organiseert evenementen, vergaderingen en promotieactiviteiten. Hieronder vallen ook activiteiten in het kader van officieel overleg over
wetsvoorstellen en andere openbare raadplegingen.

verschillende projecten, evenementen en publicaties


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 2   50%: 1   25%: 1

4

2.8

De betrokken personen zijn de ambtenaren van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, daarom ontstaat een inconsistentie tussen FTE nummer (2,75) en voorziene kost van de vertegenwoordiging (de minder dan 9.999 € per jaar) De kosten van de vertegenwoordiging is minder dan 9.999 € jaar, omdat ze niet rechtstreeks door G-4 Europa gedekt worden, maar door de plaatselijke overheden. G-4 Europa heeft 1 arbeidsovereenkomst met een medewerker voor deeltijds werk, waardoor de rechtstreekse personeelskosten laag zijn.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enlargement
 • Environment
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

Gemeente Amsterdam(800000),
Gemeente Den Haag(500000),
Gemeente Rotterdam(600000),
Gemeente Utrecht(300000)

 • NETHERLANDS

G-4 Europa is initiatiefnemer en coördinator van het House of European Cities (HoEC), de gezamenlijke huisvesting van de vertegenwoordigingskantoren van 15 Europese steden. Deze functie wordt per 31-12-2015 afgestoten.

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn lid van EUROCITIES en via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tevens aangesloten bij de CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Al deze organisaties zijn gevestigd in het House of Cities, Municipalities and Regions op Square de Meeus 1 te Brussel.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

190,461 €

190,461 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

190,461 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.