Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Krzysztof Wiesław Żukowski

Identification number in the register: 436832410874-24
Registration date: 22/03/2013 11:27:27

The information on this entity was last modified on: 24/02/2014 07:38:40
The date of the last annual update was: 24/02/2014 07:38:40

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Krzysztof Wiesław Żukowski

PROMESA

osoba fizyczna

    Section of registration

I - Professional consultancies/law firms/self-employed consultants

Self-employed consultants

    Contact details

Drzymały, 9/4
Kołobrzeg 78-100
POLAND

(+48) 692360669

(+48) 943528999

Doradztwo w zakresie polskiego prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, bhp, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych w firmach, doradztwo w zakresie delegowania firm i pracowników do pracy za granicą.

    Person with legal responsibility

Mr  Krzysztof Wiesław Żukowski

konsultant

    Person in charge of EU relations

Mr  Krzysztof Wiesław Żukowski

konsultant

    Goals / remit

Doradztwo w zakresie polskiego prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, bhp, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych w firmach, doradztwo w zakresie delegowania firm i pracowników do pracy za granicą.
Opiniowanie projektów aktów prawnych i procedur z tego zakresu.

  • national
  • regional/local

    Activities

Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego w Polsce - opracowanie analityczne i szkolenie przeprowadzone na zlecenie Forum Związków Zawodowych dla członków FZZ w Szczecinie (Polska).

    Number of persons involved in the activities described in the box above

2

Konsulting prowadzi: Krzysztof Wiesław Żukowski - Ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor kilkunastu książek z tego zakresu wydawanych od kilkunastu lat przez ODDK Gdańsk oraz autor artykułów prasowych m.in. w „RZECZPOSPOLITEJ” i Dzienniku „GAZETA PRAWNA”. Specjalizuje się w tworzeniu wzorców składników wynagrodzeń, których elementy konieczne, składające się na ich strukturę, determinują zwolnienie ich z oskładkowania i opodatkowania oraz kształtują pożądane zachowania pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. kadr i płac i kierownik działu kadr w urzędach administracji samorządowej oraz inspektor organów kontroli ZUS. Od 20 lat prowadzi firmę outsourcingową zajmującą się sprawami kadrowymi, płacami, ZUS-em i BHP na zlecenie innych firm. Posiada uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp. Ma ukończone studia: magisterskie w zakresie administracji, podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, podyplomowe o specjalności „BHP i Ergonomia”. 20 lat pracował jako inspektor kontroli ZUS. Nabył obszerną wiedzę o problemach pracowników i pracodawców dotyczących zatrudniania, w tym oskładkowania, zasiłków, płac, bhp, delegowania firm i pracowników. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach zawodowych otwartych i zamkniętych. W latach 2004 – 2011 był centralnym wykładowcą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kilkaset godzin szkoleniowych rocznie).

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Economic and Financial Affairs
  • Education
  • Employment and Social Affairs
  • Enterprise
  • Research and Technology
  • Taxation

    Membership and affiliation

    Financial data

01/2012  -  12/2012

< 50,000  €

  • PROMESA B.H.U.

0 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.