Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Институт за европейски инициативи

Identification number in the register: 05195525924-10
Registration date: 26/05/11 19:02:45

The information on this organisation was last modified on 27/05/14 14:43:44
The date of the last annual update was 27/05/14 14:43:44


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Институт за европейски инициативи
in the Latin alphabet: Institute for European Initiatives
Acronym: IEI
Legal status: Неправителствена организация
Website address: http://bgyouthexchange.com/

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Николай Ценков
Position: Председател на Управителния съвет

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Николай Ценков
Position: Председател на УС

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 4А Живописна 
P.O. box: 20
София 1619
BULGARIA
Telephone number: (+359) 885090768
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: 1. Модернизация на гражданското общество по отношение на стопански, социални и културни практики на базата на образованието, иновациите и развитието на човешкия потенциал.
2. Създаване и прилагане на устойчиви модели на развитие, съответстващи на българските особености и култура.
3. Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, висшето и средно образование, науката, техниката и технологиите.
4. Сдружението има за цел да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
5. Интеграция на младите хора в обществените процеси.
6. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на жените в обществения и стопански живот.
7. Модернизиране на сравнително изостаналите селски региони, като се създадат условия за запазване на културните традиции и околната среда.
8. Популяризиране на българската традиция, бит, култура в европейски и световен мащаб.
9. Развитие на младежки дейности и общности в малки населени места.
10. Популяризиране формите на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси.
11. Насърчаване на младежкото творчество и културен диалог.
12. Превенция на рисковото поведение сред младите хора.
13. Насърчаване на гражданска активност и доброволчество.
14. Стимулиране на здравословен начин на живот.
15. Създаване на условия за реализация и бизнес.
16. Насърчавасне на информационното общество и електронното управление в България и в Европейския съюз.
The organisation's fields of interests are:
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 50
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


1. Подпомагане на обучението на свои членове, чрез курсове и семинари и повишаване на информираността им по конкретни държавни, правителствени и международни програми;
2. Създаване на мрежа за взаимодействие между сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски инициативи” и организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина, обмен на програми и идеи;
3. Съвместна работа с компетентните национални и международни институции и представители на бизнеса в областта на регионалното развитие, малките и средни предприятия, държавните структури, информационната сигурност, образованието, младеж и др.;
4. Организиране на форуми за обществени и експертни дискусии и обсъждания;
5. Разработване на проекти за въвеждане на модернизационни практики;
6. Разработване на комуникационни стратегии;

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enlargement
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 53
Number of member organisations: 0
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.

Financial data

Financial year: 01/2011 - 01/2012
Total budget: 30,000
of which public financing: 28,000
- from European sources:
- Procurement: 8,000
- Grants: 7,000
- from national sources: 7,000
- from local/regional sources:
NATO : 6,000
from other sources: 2,000
- donations:
- contributions from members: 2,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.