Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Luftförorenings- och klimatsekretariatet

Identification number in the register: 83685894892-48
Registration date: 04/01/2011 15:58:19

The information on this entity was last modified on: 06/02/2015 10:37:24
The date of the last annual update was: 06/02/2015 10:37:24
Next update due latest on: 06/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Luftförorenings- och klimatsekretariatet

AirClim

Ideell organisation

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Första Långgatan 18
Göteborg 41328
SWEDEN

(+46) 317114515

    Person with legal responsibility

Mr  Christer Ågren

Föreståndare

    Person in charge of EU relations

Mr  Christer Ågren

Föreståndare

    Goals / remit

Det övergripande målet med verksamheten är att verka internationellt i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar så att de kritiska belastningsgränserna för försurning, eutrofiering och marknära ozon inte överskrids och människors hälsa skyddas. Utsläpp av växthusgaser ska minskas enligt FN:s mål att undvika farliga klimatförändringar och ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till betydligt under två grader från förindustriell nivå.

global

    Specific activities covered by the Register

Klimat- och energipaket till 2030;
Direktivet om nationella utsläppstak för luftföroreningar;
Direktivet om utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar;
Direktivet om icke-vägfordon;
Lagstiftning och andra initiativ om energieffektivisering coh om förnybara energikällor;


 

No

No

No

No

No

AirClim bevakar EU-initiativ om åtgärder som begränsar utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser, t ex rörande luftkvalitetsnormer, nationella utsläppstak, utsläppskrav på fordon/anläggningar, utsläppshandel, energieffektivitet, förnybara energikällor.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 4  

4

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Christer ÅGREN 18/04/2015 16/04/2016

    Fields of interest

  • Agriculture and Rural Development
  • Climate Action
  • Energy
  • Environment
  • Public Health
  • Transport

    Membership and affiliation

0

Svenska Naturskyddsföreningen (approx. 200000 members);
Världsnaturfonden WWF (approx. 180000 members);
Jordens Vänner (approx. 3000 members);
Fältbiologerna (approx. 2000 members).

  • SWEDEN

AirClim är medlem av European Environmental Bureau, European Federation for Transport and Environment och Climate Action Network Europe.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

100,000 € - 199,999 €

474,500 €

455,700 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

434,000 €

12,500 €

9,200 €

18,800 €

9,400 €

9,400 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.