Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Raha-automaattiyhdistys

Identification number in the register: 20823586298-69
Registration date: 26/07/11 10:32:42

The information on this organisation was last modified on 18/07/14 10:00:08
The date of the last annual update was 18/07/14 10:00:08


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Raha-automaattiyhdistys
Acronym: RAY
Legal status: julkisoikeudellinen yhdistys
Website address: https://www.ray.fi/fi

Sections

Section: VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.
and more precisely: Other public or mixed entities, etc.

Person with legal responsibility

Surname, Name: Velipekka Nummikoski
Position: CEO

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Jarmo Kumpulainen
Position: Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 42 Turuntie 
Espoo 02650
FINLAND
Telephone number: (+358) 943701
Fax number: (+358) 943702458
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 1
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


-

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Audiovisual and Media
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Taxation
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 1,600
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • FINLAND

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 791,400,000
of which public financing:
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources:
from other sources: 791,400,000
- donations:
- contributions from members:
Pelitoiminnan tuotot (ml. myynti ja vuokraus 1,8 M€) : 791,400,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 50000  € - 100000  €
Other (financial) information provided by the organisation:

Pelitoiminnan tuotto, 791,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2013 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2013 ne tuottivat 591,5 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,8 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 60,0 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2013 27,9 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 110,2 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2013 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 112,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 102,8 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2013 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 94,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 66,4 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.