Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Veikkaus Oy

Identification number in the register: 002586910023-70
Registration date: 31/10/2012 10:26:41

The information on this entity was last modified on: 29/10/2014 15:12:34
The date of the last annual update was: 29/10/2014 15:12:34

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Veikkaus Oy

Osakeyhtiö

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Companies & groups

    Contact details

Karhunkierros, 4
Vantaa 01640
FINLAND

(+358) 20750750

(+358) 20750751

    Person with legal responsibility

Juha Koponen

Toimitusjohtaja, President and CEO

    Person in charge of EU relations

Hannu Kareinen

Yhteysjohtaja, Vice President, Community Relations and CSR

    Goals / remit

Veikkaus on valtion omistama osakeyhtiö, jolla on arpajaislain mukaan yksinoikeus veikkaus- ja vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten toimeenpanemiseen. Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkaus tulouttaa tuottonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka päättää tulonjaosta ja jakaa tuoton kokonaisuudessaan suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle.

Veikkaukselle on myönnetty European Lotteries (EL) ja World Lottery Association (WLA) -järjestöjen vastuullisuussertifikaatit. Sertifikaattien edellyttämillä varmennusprosesseilla taataan Veikkauksen toimenpiteet vastuullisen rahapelaamisen edistämiseksi. Yhtiö ottaa huomioon pelaamisen vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan, kuten esimerkiksi markkinoinnissa, pelien myynnissä ja tuotekehityksessä.


Veikkaus is a state-owned limited company that operates in the administrative sector of the Finnish Ministry of Education and Culture. The Council of State has granted Veikkaus the exclusive right to operate lotteries, betting and pools games. Veikkaus generates broad-ranging value to Finnish society by operating games reliably and responsibly. Veikkaus contributes its total proceeds to the Finnish Ministry of Education and Culture , which distributes them further to Finnish arts, sports, science, and youth work.

Veikkaus has been granted the responsibility certificates of both the European Lotteries (EL) and the World Lottery Association (WLA). The verification processes required for the certificates ensure that Veikkaus takes the necessary actions to promote responsible gaming. This means that we take responsibility into account in all our operations, including marketing, game sales, and product development.

national

    Activities

Ei toimia.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Hannu Kareinen 14/05/2014 12/05/2015

    Fields of interest

  • Audiovisual and Media
  • Competition
  • Consumer Affairs
  • Culture
  • Information Society
  • Internal Market
  • Justice and Fundamental Rights
  • Sport
  • Youth

    Membership and affiliation

Veikkaus on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä: European Lotteries (EL) ja World Lotteries Association (WLA).

Veikkaus is a member of the European Lotteries (EL) and World Lotteries Association (WLA).

    Financial data

01/2013  -  12/2013

50,000  € - 100,000  €

0 €

0 €

Tuloslaskelma 2013

LIIKEVAIHTO 1 858 364 821,54
Muut liiketoiminnan tuotot 781 949,68
Voitot 1 022 492 460,18
Arpajaisvero 99 763 241,61
Liiketoiminnan kulut 231 718 541,07
LIIKEVOITTO 505 172 528,36
Rahoitustuotot 1 174 998,71
Rahoituskulut 669,71
TILIKAUDEN VOITTO 506 346 857,36


Income statement 2012

TURNOVER 1 858 364 821,54
ther operating income 781 949,68
Prizes 1 022 492 460,18
Lottery tax 99 763 241,61
Operating expenses 231 718 541,07
OPERATING PROFIT 505 172 528,36
Financial income 1 174 998,71
Financial expenses 669,71
NET PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR 506 346 857,36


Lisätietoja: http://www.veikkaus2013.fi/
Further information: http://www.veikkaus2013.fi/en

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.