Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Centrul de Drept al Avocaţilor

Identification number in the register: 43275607470-56
Registration date: 19/12/2011 11:48:07

The information on this entity was last modified on: 22/11/2013 10:00:39
The date of the last annual update was: 22/11/2013 10:00:39

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Centrul de Drept al Avocaţilor

CDA

Asociaţie Obştească

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Vlaicu Pârcălab, 8
Chişinău 2009
MOLDOVA, REPUBLIC OF

(+373) 22240899

(+373) 22240898

    Person with legal responsibility

Mr  Oleg Palii

Preşedinte

    Person in charge of EU relations

Ms  Irina Greiţer

Coordonator de proiecte

    Goals / remit

Misiune: sustinerea reformei judiciare, reformei avocaturii, instruirea juridica continua, inclusiv in mediul studentesc, consolidarea profesionalismului cadrelor din sistemul justitiei, implantarea principiilor de etica, propagarea cunostintelor juridice, editarea literaturii juridice, metodice, stiintifice etc.

Principalele directii de activitate sunt:
- promovarea independentei justitiei;
- promovarea reformei avocaturii;
- organizarea cursurilor de reciclare a avocatilor cu scopul de a contribui la perfectionarea nivelului profesional al cadrelor din sistemul justitiei;
- editarea unei reviste juridice;
- sistematizarea legislatiei;
- colectarea literaturii juridice cu scopul de a forma o biblioteca de drept;
- stabilirea si intretinerea legaturilor cu juristii, organizatiile de juristi din alte tari;
- editarea codurilor, culegerilor de acte normative;
- editarea indrumarelor metodice, bucletelor, brosurilor, caietelor de note in diferite domenii ale jurisprudentei;
- sustinerea onoarei profesiilor juridice;
- contribuirea la formarea standardelor inalte de comportare profesionista;
- facilitarea accesului la justitie;
- propagarea drepturilor si obligatiilor fundamentale ale omului;
- sustinerea educatiei juridice;
- asistenta legislativa si consultarea, avizarea si expertiza proiectelor de acte normative;
- orice activitati economice si de productie permise de legislatia cu privire la asociatiile obstesti;
- alte activitati ce recurg din sarcinile prezentului statut.

national

    Activities

1. Asistenta legala pentru refugiati si promovarea legii cu privire la azil.
2. Integrarea locala a refugiatilor.
3. Consolidarea asistentei juridice si sociale pentru refugiati si solicitantii de azil in Moldova.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

10

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Education
  • Home Affairs
  • Humanitarian Aid
  • Justice and Fundamental Rights
  • Regional Policy

    Membership and affiliation

6

    Financial data

01/2011  -  12/2011

68,601 €

68,601 €

0 €

68,601 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

50,000  € - 100,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.