Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

Identification number in the register: 43634658185-75
Registration date: 29/02/2012 10:37:55

The information on this entity was last modified on: 03/02/2015 11:25:58
The date of the last annual update was: 03/02/2015 11:25:58
Next update due latest on: 03/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

NSEO

Projekt inom Region Västerbotten

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Avenue Palmerston, 26
Bruxelles B-1000
BELGIUM

(+32) 22821820

    Person with legal responsibility

Mr  Peter Hedman

Ordförande/Chairman

    Person in charge of EU relations

Mr  Mikael Janson

Director

    Goals / remit

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens EU-kontor i Bryssel med uppdrag att vara Övre Norrlands länk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens offentliga aktörer, företag och akademi, att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden European Office is the EU-office for the two northernmost counties in Sweden, Norrbotten and Västerbottem, and aims to promote the region in the EU.

 • European
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

EU:s sammanhållningspolitik med struktur- och investeringsfonderna och plattformar/initiativ för regional utveckling och attraktiv livsmiljö, TEN-T infrastruktursatsningar med stöd av Connecting Europe Facility, forsknings- och innovationsunionen med Horizon 2020 och IKT, pågående arbete med Arktis respektive råvarufrågor inom råvaruinitiativet och anknutna policyområden.

Diverse olika aktiviteter i form av seminarier och konferenser i regionen (Övre Norrland) om EU:s arbete och på plats i Bryssel om regionen och dess prioriteringar gentemot EU, utöver löpande nyhetsförmedling såsom nyhetsbrev till prenumeranter på hemmaplan och kunskapsinhämtning genom möten och träffar på Brysselarenan eller EU-konferenser på andra håll.


 

No

No

No

No

No

North Sweden European Office (NSEO) arbetar främst med att följa och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Därutöver stödjer och uppmuntrar NSEO regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och regionen som helhet.

The goal for North Sweden European Office, is to involve the Northernmost part of Sweden in EU, by helping local and regional authorities, the academy and the local enterprises to work with EU issues, both at EU policy level and to get European funds for development of the region.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 4  

4

4

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Climate Action
 • Communication
 • Competition
 • Culture
 • Customs
 • Development
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Information Society
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

Region Västerbotten(1),
Länsstyrelsen Norrbotten(1),
Norrbottens Läns Landsting(1),
Västerbottens Läns Landsting(1),
Kommunförbundet Norrbotten(1),
Umeå Universitet(1),
Lulelå Tekniska Universitet(1),
Norrbottens Handelskammare(1),
Västerbottens Handelskammare(1),
Företagarna i Västerbotten(1),
Företagarna i Norrbotten(1)

 • SWEDEN

NSPA - Northern Sparesly Populated Areas
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
iBSG - informal Baltic Sea Group
EFNS - Europaforum Norra Sverige
AER - Assembly of European Regions
ERRIN - European Regions Research Innovation Network
EPC - European Policy Centre

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

742,500 €

700,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

700,000 €

42,500 €

12,500 €

30,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.