Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

Identification number in the register: 43634658185-75
Registration date: 29/02/12 10:37:55

The information on this organisation was last modified on 27/02/14 10:57:01
The date of the last annual update was 17/02/14 17:17:36


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE
Acronym: NSEO
Legal status: Projekt inom Region Västerbotten
Website address: http://www.northsweden.eu

Sections

Section: VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.
and more precisely: Local, regional and municipal authorities (at sub-national level)

Person with legal responsibility

Surname, Name: Peter Hedman
Position: Ordförande/Chairman

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mikael Janson
Position: Managing Director

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 26 Avenue Palmerston 
Bruxelles B-1000
BELGIUM
Telephone number: (+32) 22821820
Fax number: (+32) 22821821
Other contact information: contact@northsweden.eu
---
Projektägare:
Region Västerbotten
Box 443
S-901 09 UMEÅ
Sverige
---

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens EU-kontor i Bryssel med uppdrag att vara Övre Norrlands länk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens offentliga aktörer, företag och akademi, att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden European Office is the EU-office for the two northernmost counties in Sweden, Norrbotten and Västerbottem, and aims to promote the region in the EU.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 6
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


North Sweden European Office (NSEO) arbetar främst med att följa och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Därutöver stödjer och uppmuntrar NSEO regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och regionen som helhet.

Under 2013 var det framförallt Kommissionens förslag och förhandlingarna inom EU kring sammanhållningspolitiken, TEN-T, Horizon 2020 och råvarustrategin som var de EU-initiativ som berörde NSEO:s arbetsområden.

The goal for North Sweden European Office, is to involve the Northernmost part of Sweden in EU, by helping local and regional authorities, the academy and the local enterprises to work with EU issues, both at EU policy level and to get European funds for development of the region.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Climate Action
 • Communication
 • Competition
 • Culture
 • Customs
 • Development
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Information Society
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 11
Number of member organisations: 11
Member organisations (Number of members) :
 • Region Västerbotten (1 members)
 • Länsstyrelsen Norrbotten (1 members)
 • Norrbottens Läns Landsting (1 members)
 • Västerbottens Läns Landsting (1 members)
 • Kommunförbundet Norrbotten (1 members)
 • Umeå Universitet (1 members)
 • Lulelå Tekniska Universitet (1 members)
 • Norrbottens Handelskammare (1 members)
 • Västerbottens Handelskammare (1 members)
 • Företagarna i Västerbotten (1 members)
 • Företagarna i Norrbotten (1 members)
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • SWEDEN

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
NSPA - Northern Sparesly Populated Areas
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
iBSG - informal Baltic Sea Group
EFNS - Europaforum Norra Sverige
AER - Assembly of European Regions
ERRIN - European Regions Research Innovation Network

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 767,500
of which public financing: 725,000
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources: 725,000
from other sources: 42,500
- donations:
- contributions from members:
Företagarorganisationer : 12,500
Universitet : 30,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.