Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Identification number in the register: 3227896404-81
Registration date: 17/09/2008 22:13:48

The information on this entity was last modified on: 19/12/2015 01:40:22
The date of the last annual update was: 19/12/2015 01:40:22
Next update due latest on: 19/12/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Piotr Wierzchowski

Brak

    Section of registration

I - Professional consultancies/law firms/self-employed consultants

Self-employed consultants

    Contact details

Marszałkowska, 111
WARSZAWA 00-102
POLAND

(+48)222072147

    Person with legal responsibility

Mr  Piotr Wierzchowski

Ekspert

    Person in charge of EU relations

Mr  Piotr Wierzchowski

Ekspert

    Goals / remit

zainteresowania zagadnieniami z zakresu równości płci lub zabezpieczenia społecznego

national

    Specific activities covered by the Register

Przygotowywanie stanowiska w sprawie konsultacji społecznych w zakresie:
Zasad równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
tj.wdrożenia i stosowania dyrektywy Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego
wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego

do przedstawienia przed
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów,
Dział ds. ustawodawstwa w zakresie równości (JUST D.1)


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1  

1

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Employment and Social Affairs

    Membership and affiliation

.

.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

< 99,999 €

.

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.