Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството

Identification number in the register: 39352357614-15
Registration date: 06/01/2012 09:37:18

The information on this entity was last modified on: 05/02/2015 17:40:35
The date of the last annual update was: 05/02/2015 17:40:35
Next update due latest on: 05/02/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството

Center for RIA Foundation

Center for RIA

NGO

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Владайска, 10
София 1606
BULGARIA

(+359 2)8529052

    Person with legal responsibility

Mr  Тони Димов

Председател

    Person in charge of EU relations

Mr  Тони Димов

Председател

    Goals / remit

Мисията на Центъра е да насърчава въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и иинтелигентното правно регулиране в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на законодателството.

 • European
 • global
 • national

    Specific activities covered by the Register

Оценка на въздействието на законодателството

Проекти, финансирани по Българо-швейцарската програма и по Финансовия механизъм на ЕИП в сферата на по-доброто регулиране


 

No

No

No

No

No

1. Извършване на оценки на въздействието на законодателството на централно и местно ниво чрез прилагане на международните и европейски добри практики и стандарти в областта на интелигентното правно регулиране;
2. Разработване на анализи, наръчници, насоки, учебни помагала в сферата на изследването на правната уредба и оценката на въздействието на законодателството;
3. Създаване и поддържане на онлайн база данни с информация и експертни разработки в областта на оценката на въздействието на законодателството;
4. Подготовка и реализиране на проекти в сферата на изследването на националната и европейска правна уредба и оценката на въздействието на законодателството в България и ЕС;

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1   50%: 2  

3

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Budget
 • Climate Action
 • Communication
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • Environment
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trans-European Networks

    Membership and affiliation

4

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

65,000 €

65,000 €

10,000 €

Българската държава

55,000 €

Швейцарска програма и ЕИП

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.