Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Krzysztof Wiesław Żukowski

Identification number in the register: 436832410874-24
Registration date: 22/03/2013 11:27:27

The information on this entity was last modified on: 02/02/2015 05:20:40
The date of the last annual update was: 02/02/2015 05:20:40
Next update due latest on: 02/02/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Krzysztof Wiesław Żukowski

PROMESA

osoba fizyczna

    Section of registration

I - Professional consultancies/law firms/self-employed consultants

Self-employed consultants

    Contact details

Drzymały, 9/4
Kołobrzeg 78-100
POLAND

(+48)692360669

    Person with legal responsibility

Mr  Krzysztof Wiesław Żukowski

konsultant

    Person in charge of EU relations

Mr  Krzysztof Wiesław Żukowski

konsultant

    Goals / remit

Doradztwo w zakresie polskiego prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, bhp, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych w firmach, doradztwo w zakresie delegowania firm i pracowników do pracy za granicą.
Opiniowanie projektów aktów prawnych i procedur z tego zakresu.

  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Prawo pracy, czas pracy
Zabezpieczenie społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podatek dochodowy i wynagrodzenia
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Artykuły z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i prawa podatkowego publikowane w Dzienniku RZECZPOSPOLITA i Dzienniku GAZETA PRAWNA w Polsce.


 

No

No

No

No

No

Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego w Polsce - opracowanie analityczne i szkolenie przeprowadzone na zlecenie Forum Związków Zawodowych dla członków FZZ w Szczecinie (Polska).

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1  

1

1

Konsulting prowadzi: Krzysztof Wiesław Żukowski - Ekspert w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, autor kilkunastu książek z tego zakresu wydawanych od dwudziestu lat przez ODDK Gdańsk oraz autor artykułów prasowych m.in. w „RZECZPOSPOLITEJ” i Dzienniku „GAZETA PRAWNA”. Specjalizuje się w tworzeniu wzorców składników wynagrodzeń, których elementy konieczne, składające się na ich strukturę, determinują zwolnienie ich z oskładkowania i opodatkowania oraz kształtują pożądane zachowania pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. kadr i płac i kierownik działu kadr w urzędach administracji samorządowej oraz inspektor organów kontroli ZUS. Od 20 lat prowadzi firmę outsourcingową zajmującą się sprawami kadrowymi, podatkowymi, płacami, ZUS-em i BHP na zlecenie innych firm. Posiada uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp. Ma ukończone studia: magisterskie w zakresie administracji, podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, podyplomowe o specjalności „BHP i Ergonomia”. 20 lat pracował jako inspektor kontroli ZUS. Nabył obszerną wiedzę o problemach pracowników i pracodawców dotyczących zatrudniania, w tym oskładkowania, zasiłków, płac, bhp, delegowania firm i pracowników. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach zawodowych otwartych i zamkniętych. W latach 2004 – 2012 był centralnym wykładowcą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kilkaset godzin szkoleniowych rocznie).

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Economic and Financial Affairs
  • Education
  • Employment and Social Affairs
  • Enterprise
  • Research and Technology
  • Taxation

    Membership and affiliation

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

< 99,999 €

Nie reprezentuję żadnej grupy społecznej i zawodowej.

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.