Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"

Identification number in the register: 44268443125-25
Registration date: 26/01/10 13:09:36

The information on this organisation was last modified on 13/01/14 14:20:06
The date of the last annual update was 13/01/14 14:20:06


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"
in the Latin alphabet: Balkan Assist Association for Citizens Activity and Support
Acronym: БА/ BAA
Legal status: юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
Website address: http://balkanassist.bg

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mrs  Славея Христова
Position: Изпълнителен Директор

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Ms  Vladimira Tsenkova
Position: Projec Manager

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 7 Ул. «Енос» 
София 1407
BULGARIA
Telephone number: (+3592) 962 86 70
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Мисия: Сдружение "Болкан Асист" стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на местно и централно ниво като реализира инициативи и проекти в партньорство с обществени групи, организации и институции.
Проектите на сдружението са насочени главно към прякото гражданско участие във вземането на решения на местно, регионално и централно ниво.

Визия:"Болкан Асист" е търсен партньор от национални и международни организации за реализиране на проекти и програми, подкрепящи местни и регионални инициативи.
Членовете на "Болкан Асист" са признат екип от висококвалифицирани специалисти със свой принос за просперитета на България и на Балканите и за интегрирането им в Европейската общност.
"Болкан Асист" е важен участник в международните мрежи от организации, работещи за устойчивото развитие на обществото и неговите структури.
The organisation's fields of interests are:
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 5
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


•Организация и модериране на обществени процеси и събития - "Болкан Асист" организира и провежда проблемни дискусии, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми, обществени обсъждания и др.

•Проучване, разработване и прилагане на иновативни практики за пряко гражданско участие - една от силните страни на "Болкан Асист" е пряката работа с хората на място (“на терен”) и включването им в нови, неизползвани до сега форми на участие в обществения живот и в процеса на вземане на решения.

•Управление и реализация на проекти – "Болкан Асист" се ангажира с целия цикъл на един проект: от неговото идентифициране и планиране до неговото изпълнение, наблюдение и оценка - това може да бъде цялостен пакет или отделни консултантски и изпълнителски дейности.

•Мониторинг и подкрепа на проекти – “Болкан Асист” разполага със специализиран екип за мониторинг и подкрепа на проекти, обучен с помощта на български и международни специалисти и проверен в практиката; при заявена необходимост Болкан Асист разработва концепции и извършва мониторинг и подкрепа, съобразени със спецификата и големината на проектите.

•Съпътстване на проекти – "Болкан Асист" предлага текущо съдействие на ръководители и изпълнители на проекти, ориентирано най-вече към управленските умения и институционалното укрепване; с помощта на широката мрежа от експерти и чрез многостранния опит и способности на членовете си, "Болкан Асист" е в състояние да отговори и на много други заявки.

•Обучение, консултации, експертна помощ – с помощта на доказани професионалисти “Болкан Асист” може да бъде полезен както на нестопански организации и граждански групи, така и на представители на местните и регионални власти с курсове, семинари, консултации и специализирана помощ в областите: гражданско участие, управление на проекти, мониторинг и оценка на проекти, институционално развитие на организациите, управление на човешките ресурси и др.

•Посредничество и обмяна на опит – "Болкан Асист" съдейства за намиране, създаване и поддържане на контакти и партньорства и обмен на информация и опит между личности, организации, общини, фирми и др.

•Връзки с обществеността – "Болкан Асист" разработва и реализира стратегии за връзки с обществеността по конкретни поводи и заявки, организира специализирано обучение, съпътствано от практически проекти; подпомага партньорите при подготовка и провеждане на информационни кампании и медийни изяви.

•Усъвършенстване на знанията и уменията в практиката– "Болкан Асист" е ефективен партньор за организиране на обучение и практически курсове за учащи и професионалисти, както и за участието им в международни практики и обмени, свързани с овладяване на европейския опит и ноу-хау.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Employment and Social Affairs
 • External Relations
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights
 • Trade
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 32
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • BULGARIA

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
Сдружение "Болкан Асист" е част от мрежата на:
ALDA (Association of Local Democracy Agencies);
The Initiative and Referendum Institute - Europe(IRI - Europe)

Financial data

Financial year: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 100,000
of which public financing: 99,000
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 99,000
- from local/regional sources:
from other sources: 1,000
- donations:
- contributions from members: 1,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.