Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Identification number in the register: 31462594848-53
Registration date: 22/12/2010 10:14:09

The information on this entity was last modified on: 17/02/2015 15:14:08
The date of the last annual update was: 17/02/2015 15:14:08
Next update due latest on: 17/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse

BSC SME

non-profit organisation for public benefit

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Кресна, 14
P.O. box: 203
Русе 7000
BULGARIA

(+35982)821472

    Person with legal responsibility

Ms  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Person in charge of EU relations

Ms  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Goals / remit

- Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.

 • European
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Консултация върху директивата за работното време

SME Feedback дейности по линия на мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network


 

No

No

No

No

No

Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

14

Неприложимо

 • BULGARIA

1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

282,986 €

188,144 €

0 €

неприложимо

174,158 €

European Commission, Managing Authority of the CBC Romania-Bulgaria Programme, Bulgarian Ministry of Regional Development

13,986 €

0 €

94,842 €

81,033 €

13,809 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.