Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych/Polish Trout Breeders Association

Identification number in the register: 54507712344-41
Registration date: 26/09/2009 10:04:05

The information on this entity was last modified on: 01/09/2014 15:00:43
The date of the last annual update was: 01/09/2014 15:00:43

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych/Polish Trout Breeders Association

SPRŁ/PTBA

Stowarzyszenie/ NGO

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

Aleja, 30/105
Wolności
Lębork 84-300
POLAND

(+48) 598622727

(+48) 598622727

Pracownik Biura / Office Manager - Katarzyna Jatczak tel. 504 009 700
Pracownik Biura/ Office Manager - Anna Swacha - Polańska tel. 512 942 514

    Person with legal responsibility

Mr  Jacek Juchniewicz

Prezes

    Person in charge of EU relations

Mr  Radosław Kowalski

expert, scientist

    Goals / remit

Celem SPRŁ jest:
1. zrzeszanie producentów ryb łososiowatych oraz innych perspektywicznych rynkowo gatunków ryb i organizmów wodnych, a także innych podmiotów, których działalność obejmuje wspieranie rozwoju akwakultury, w tym zwłaszcza pracodawców branżowych,
2. reprezentacja interesów branży przed organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie istotnych dla niej spraw,
3. wypracowywanie oraz wdrażanie systemów standaryzacyjnych w zakresie produkcji ryb łososiowatych oraz innych perspektywicznych rynkowo gatunków ryb i organizmów wodnych, umożliwiających certyfikację oraz audyt producentów spełniających wymagania takich systemów,
4. opracowywanie, popularyzacja i wdrażanie wśród członków stowarzyszenia, rozwiązań mających wpływ na stabilizację dochodów m.in. poprzez poprawę warunków sprzedaży i podnoszenie wartości dodanej produktów akwakultury,
5. prognozowanie produkcji członków Stowarzyszenia, a także zbieranie danych statystycznych dotyczących produkcji i sprzedaży ryb i innych organizmów wodnych pochodzących od członków Stowarzyszenia, niezbędnych do opracowywania wspólnej polityki gospodarczej członków, w celu koncentracji podaży i usprawnienia zbytu produktów,
6. organizowanie i współudział w przedsięwzięciach promujących spożycie produktów akwakultury, bez względu na kraj członkowski UE producenta, wraz z popularyzacją wspólnotowych systemów zarządzania jakością i identyfikacji produktów akwakultury,
7. organizowanie oraz współuczestnictwo w szeroko rozumianych przedsięwzięciach innowacyjnych i naukowych, a także służących ochronie środowiska,
8. popularyzacja zagadnień z zakresu problematyki rybackiej,
9. monitorowanie stanu polskiego i europejskiego prawa regulującego kwestie istotne dla branży,
10. współpraca z innymi Stowarzyszeniami branżowymi w kraju i zagranicą.

 • European
 • global
 • national

    Activities

Działania związane z hodowlą ryb słodkowodnych w szczególności pstrągów. Także działania związane z wspieraniem handlu, dystrybucji i marketingu produktów naszych hodowli.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

6

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Economic and Financial Affairs
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Internal Market
 • Public Health
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

Jesteśmy członkiem The Federation of European Aquaculture Producers (FEAP).

    Financial data

01/2013  -  12/2013

50,000  € - 100,000  €

0 €

25,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.